КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЮНАКІВ ІЗ ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ

Надія БОГДАНОВСЬКА, Ірина КАЛЬОНОВА, Кирило БОЙЧЕНКО

Анотація


Сучасні екстремальні події, з якими зіткнулося населення України, висувають високі вимоги до індивідуально-п сихологічних властивостей людини і спричиняють напруження її психофізіологічного функціонування. Особливо вразливою категорією щодо несприятливих зовнішніх впливів є особи молодого віку, які через вікову психологічну незрілість та відсутність необхідного життєвого досвіду є більш вразливими до дезадаптації та погіршення стану здоров’я [1]. Одним із ефективних засобів психологічного відновлення є функціональні фізичні розвантаження, зокрема виконання комплексу TRE (Trauma Releasing Exercises), які стимулюють нейрогенне тремтіння та спрямовані на зняття напруги, стресу і травматичного досвіду [2].
Мета дослідження – оцінити ефективність застосування комплексу вправ TRE-гімнастики в корекції функціонального стану осіб юнацького віку з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).


Повний текст:

PDF

Посилання


Підчасов Є. В. Аналіз соціально- психологічних проявів ПТСР в осіб, які приймали участь у бойових діях / Підчасов Є. В., Ломакін Г. І. // Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 10. – С. 86–98.

Герольд А. Нейрогенное дрожание при проведении TRE-упражнений для снятия напряжения, стресса и травмы по методике доктора Дэвида Берсели при избавлении от посттравматического стрессового расстройства ПТСР / Андреас Герольд // Психологічне консультування і психотерапія. – 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 85–95.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.