ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У РАЗІ ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СТОП

Андрій ВОВКАНИЧ, Ольга СТАСЮК, Уляна ПРИСЯЖНЮК

Анотація


Вступ. Перші роки ХХІ століття характеризуються прогресивним розвитком техніки та її інтеграцією у життя сучасних людей. Відсутність достатньої рухової активності у дітей, дистанційне навчання, довготривалий карантин призводять до гіподинамії, наслідком чого є розвиток численних різноманітних захворювань ОРА. На сьогодні плоско-в альгусну деформацію нижніх кінцівок вважають однією з найпоширеніших патологій ОРА у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [1].
Мета – проаналізувати основні методи фізичної терапії (ФТ) для лікування плоско- вальгусної деформації стоп дітей дошкільного віку.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-м етодичної літератури стосовно застосування методів ФТ для дітей дошкільного віку із плоско- вальгусною деформацією стоп.


Повний текст:

PDF

Посилання


Врожденная плоско-в альгусная деформация стоп и методи ее коррекции у детей / Кузнечихин Е. П., Трубин И. В., Кузин А. С. [и др.] // Вестник травматологии и ортопедии Н. Н. Приорова. – 2005. – № 1. – С. 65–69.

Лікувальний масаж : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І–ІІ рівнів акред. / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, Д. В. Вакуленко, П. П. Прилуцький. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 468 с.

Медицинская реабилитация в педиатрии : пособие / М. В. Лобода, А. В. Зубаренко, К. Д. Бабов. – Киев : Куприянова, 2004. – 383 с.

Руденко А. М. Організація реабілітаційно-о здоровчої роботи серед дітей із дефектами нижніх кінцівок в умовах СДНЗ / А. М. Руденко, О. М. Звіряка, О. О. Беспалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 2(36). – С. 92–98.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.