РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ ІЗ ЗАБОЄМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ДОТРИМАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Наталія РОСОЛЯНКА

Анотація


Вступ. В Україні черепно-м озкову травму (ЧМТ) щорічно отримують 100–200 тис. людей, частіше чоловіки, ніж жінки. У багатьох випадках наслідком є не смерть, а інвалідизація та обмеження функціонування людей, переважно молоді [7].
На сучасному етапі розвитку нейрореабілітації вже не піддають сумніву потребу у застосуванні фізичної терапії на всіх етапах лікування / реабілітації осіб із такою патологією. Зокрема, автори В. М. Мухін та А. Н. Бєлова [3, 1] розглядають фізичну реабілітацію / терапію як лікувально- педагогічний процес. Саме тому реалізація цього процесу має відбуватися з дотриманням основних принципів фізичної реабілітації / терапії.
Мета – визначити основні принципи фізичної реабілітації / терапії осіб із забоєм головного мозку для виконання основних завдань лікування та реабілітації.
Методи: теоретичний аналіз наукової, методичної літератури та Інтернету.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белова А. Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей / А. Н. Белова. 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Антидор, 2002. – 736 с.

Баннікова Р. Проблемні питання фізичної реабілітації осіб з наслідками травматичного ураження мозку / Римма Баннікова, Костянтин Калінкін, Юрій Магнушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 1. – С. 23–29.

Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник / В. М. Мухін. – Київ : Олімп. література, 2005. – 470 с.

Физическая реабилитация / под ред. С. Н. Попова. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 608 с.

Калінкін К. Л. Проблемні питання фізичної реабілітації осіб з наслідками травматичного ураження мозку / Калінкін К. Л. // Молодь та олімпійський рух : зб. тез доп. X Міжнар. наук. конф. – Київ, 2017. – С. 406.

Крук Б. Фізична реабілітація осіб із черепно-м озковою травмою [Електронний ресурс] / Богдан Крук, Віра Рокошевська, Олег Білянський // Спортивна наука України. – 2015. – № 1. – С. 66–69. http:// sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/292/285

Справочник невропатолога и нейрохирурга / В. Н. Шевага, А. Г. Цыпкун, А. В. Паенок, Б. В. Нестеренко. – Київ : Книга плюс, 2003. – 496 c.

Тутик П. Г. Фізична реабілітація дітей з черепно-м озковою травмою на постклінічному етапі / Тутик Петро Григорович // Сучасний рух науки : тези доп. X міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Дніпро, 2020. – Т. 2. – С. 515–519.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.