МОДЕРНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ: НАПРЯМИ І ПІДХОДИ

Соломія МОРОЗ

Анотація


Вступ. У сучасних умовах одним із важливих пріоритетів розвитку санаторно- курортної сфери країни є модернізація. Сьогодні перед Україною постає завдання стратегічного розвитку сфери санаторно-к урортного господарства та необхідність упровадження нових більш ефективних методів його регулювання, що забезпечить зростання конкурентоспроможності українського ринку. На нашу думку, одним із таких методів є модернізація, що передбачає оновлення закладів санаторно- курортного комплексу для їх переходу на якісно новий і сучасний рівень функціонування [2].
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні напрямів модернізаційних змін у санаторно- курортному комплексі регіонів України та підходів до їх практичної реалізації.
Методи дослідження: узагальнення, аналіз і синтез.


Повний текст:

PDF

Посилання


Колесник О. О. Оцінка стану санаторно- курортного комплексу та його впливу на розвиток туристичної діяльності країни / О. О. Колесник // Вісник Житомирського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2008. – № 3. – С. 264–270.

Мороз С. Р. Підходи до формування модернізаційної парадигми розвитку санаторно- курортного господарства регіону / С. Р. Мороз, А. П. Голод, О. В. Бордун // Причорноморські економічні студії. – 2020. – № 59. – С. 31–35


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.