ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕТНОГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

Оксана НИКИГА

Анотація


Вступ. У сучасних умовах туристична діяльність відіграє важливу роль у житті держави і перетворюється на засіб досягнення порозуміння і толерантності у відносинах між етнічними спільнотами та культурами. Одним із перспективних напрямів розвитку сучасної туристичної діяльності є етногастрономічний туризм.
Мета дослідження – обґрунтування інноваційних напрямів розвитку етногастрономічного туризму в регіоні.
Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Басова В. Проблеми та перспективи розвитку гастрономічного туризму у Західному регіоні України / Басова В., Голод А. // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2018. – С. 62–64.

Інноваційні засади сталого розвитку етногастрономічного туризму в регіоні / Голод А. П., Гончаренко М. Ф., Никига О. В., Євдощенко О. В. // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія: Економіка. – 2020. – № 4(89). – C. 40–47.

Пересунько З. М. Теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії [Електронний ресурс] / З. М. Пересунько // Ефективна економіка. – 2013. – Вип. 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2192


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.