ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Жанна СОТНИК, Лілія ЗАВАЦЬКА, Оксана ІЛЬКІВ

Анотація


Вступ. На сьогодні постає потреба підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту, підготовка яких має буде спрямована на здобуття фундаментальних, професійно орієнтованих знань та умінь, загальних і фахових компетентностей, що дають змогу ідентифікувати та розв’язувати складні завдання й практичні проблеми у сфері фізичної культури та спорту, а також забезпечити конкурентоспроможність на ринку праці.
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей освітньо-п рофесійної програми «Фізкультурно- спортивна реабілітація» здобувачів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» другого рівня вищої освіти.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, метод порівняння, документальний метод.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24 грудня 1993 року № 3808-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808–12#Text

Базильчук О. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів: теоретично- методичний аспект : монографія / О. В. Базильчук. – Хмельницький : Монускрипт, 2018. – 534 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.