ДОПОМІЖНІ МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТРІЛЬЦІВ НА ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ

Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ, Олексій ШИЛО, Володимир САВРАН

Анотація


Вступ. Підготовка спортсменів у стрільбі кульовій на довгі дистанції з вогнепальної зброї як виду спорту є об’єктом зацікавлення вузького кола науковців [2, 3, 4]. Тому наукові пошуки спрямовано на виявлення доступних кроків удосконалення стрілецької підготовки з урахуванням сучасних потреб. Одним із таких шляхів є розроблення допоміжних засобів навчально- методичного забезпечення.
Мета роботи – р озробити допоміжне навчально-методичне забезпечення спортсменів для  стрільби з вогнепальної гвинтівки на довгі дистанції


Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградський Б. Теорія і методика спортивної стрільби з гвинтівки : навч. посіб. / Богдан Виноградський, Андрій Демічковський. – Л ьвів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 168 с.

Демічковський А. П. Показники техніко- тактичних дій кваліфікованих спортсменів у стрільбі з пневматичної гвинтівки / Демічковський А. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2019. – Т. 19, № 4. – С. 186–192.

Lopatiev A. Improving the Technical and Tactical Training of Skilled Rifles with an Air Rifleat the Stage of Specialized Basic Training / Lopatiev A., Demichkovskyi A. // Journal of Learning Theory and Methodology. – 2021. –Vol. 2(1). – P. 12–20.

Wybrane element przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim – [ Zasób elektroniczny]. – D ostep: www.pzss.org.pl/index.php/14-strony- statyczne/biblioteka-t renera/119-wybrane-elementy-przygotowania-t aktycznego-rodki- treningowe-z-zakresu- przygotowania-taktycznego-s tosowanie-w-treningu- strzeleckim (data przeglądu: 07.09.2018 року).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.