ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛІСТОК НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Віталій КОВЦУН

Анотація


Актуальність. Сучасний стан розвитку волейболу вимагає від спортсменок готовності до швидкого і точного виконання техніко-т актичних дій в умовах швидкої мінливості ігрової ситуації [1, 3].
Науковці стверджують, що успішність ігрової діяльності волейболісток залежить від зменшення частки власних помилок під час виконання техніко-т актичних дій, а на ефективність ігрової діяльності волейболісток впливають їхні координаційні здібності, зокрема здатність диференціювати м’язові зусилля, орієнтуватися в просторі, швидко змінювати напрямок руху, точно визначати напрямок і швидкість переміщення м’яча і спортсменів [1, 2, 3].
Мета – в изначити ефективність використання методу колового тренування для розвитку координаційних здібностей волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук Р. І. Значущість спритності та координації для успішної ігрової діяльності волейболістів на етапі підготовки до вищих досягнень / Р. І. Бойчук, М. Ю. Короп, І. Л. Бєлявський // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Ч ернігів, 2019. – Вип. 3. – С. 330–334.

Диференціація фізичної підготовки спортсменів: монографія / авт. кол.: Линець М. М., Чичкан О. А., Хіменес Х. Р. [та ін.]; за заг. ред. М. М. Линця. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 304 с.

Study of the correlation between the indicators of psychophysiological functions and coordination preparedness of volleyball players (girls) at the age of 15–17 / Boichuk R., Iermakov S., Kovtsun V., Levkiv V., Karatnyk I., Kovtsun V. // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19(2). – P. 405–412. DOI:10.7752/jpes.2019.s2060


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.