ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ ТА ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ ЗІ СТРІЛЬБИ З ЛУКА 2017–2021 рр

Максим ПОПОВИЧ

Анотація


Вступ. Сучасний етап розвитку спорту вищих досягнень характеризується надзвичайно високим рівнем змагальної боротьби в умовах відповідальних міжнародних змагань. Важливо, щоб новітня система підготовки спортсменів розвивалася відповідно до основних напрямів розвитку сучасного спорту. Тенденція до зростання спортивних результатів учасників Ігор Олімпіад, чемпіонатів світу та інших змагань зумовлена вдосконаленням системи підготовки спортсменів загалом та окремих її сторін на різних етапах багаторічної підготовки [1, 2, 3].
Мета –  визначити динаміку результативності лучників за показником середньої стріли на національних та міжнародних змаганнях упродовж 2017–2021 рр.


Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградський Б. А. Науково-м етодичні основи підвищення рівня спеціальної підготовленості висококваліфікованих стрільців із лука : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Виноградський Богдан Анатолійович, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2013. – 40 с.

Антонова К. C. Результативність виступів висококваліфікованих стрільців з лука україни при різних варіантах побудови річної підготовки (на прикладі 2007–2018) / К. C. Антонова, С. В. Антонов, М. П. Пітин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – Київ, 2020. – № 8. – С. 9–13.

Виноградский Б. Анализ состояния и перспективы развития стрельбы из лука в мире с учетом результатов XXVIII Олимпийских Игр в Афинах / Б. Виноградский // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – № 2. – С. 60–68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.