ЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ ВІКОМ 8–10 РОКІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Вікторія СОРОМОТІНА, Роман ПЕТРИНА, Ірина КОКОТЬ, Ірина КИБАЛО

Анотація


Вступ. У сучасних умовах, зі зміною підходів до навчання виникає потреба в оптимізації застосування засобів фізичного виховання з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку. Зокрема, для удосконалення методики розвитку здатності диференціювати просторові та часові характеристики рухів проаналізовано психофізіологічні особливості дітей 8–10 років.
Мета дослідження –  аналіз психофізіологічних особливостей розвитку дітей віком 8–10 років у процесі фізичного виховання.
Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Александров В. В. Рівень розвитку мислення та фізичної підготовленості молодших школярів / Александров В. В. // Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту. – 2016. – № 1. – С. 70–72.

Безлюдна Н. В. Психофізіологічні особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку / Безлюдна, Н. В. // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – 2008. – № 126. – C . 22–26.

Назарук О. М. Молодший шкільний вік: теоретичний аналіз психічного розвитку та формування соціально адаптивної особистості / Назарук О. М. // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. – К иїв, 2012. – Вип. 18. – С. 565–576.

Трояновська М. М. Теоретичний аналіз розвитку координаційних здібностей у фізичному вихованні та спорті / Трояновська М. М. // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2012. – № 1(7). – С. 112–119.

Шевцова Г. Г. Молодший шкільний вік: традиції та інновації в дослідженнях / Шевцова Г. Г. // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2015. – Вип. 68. – С. 134–138.

Юдкіна Х. Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку / Юдкіна Х. // Фізичне виховання, спорт і культура у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Т . 2. – С. 297–299.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.