ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ ІНКЛЮЗИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА

Алі Хамаде, Іванна БОДНАР

Анотація


Вступ. Тенденція до збільшення кількості дітей із розладами аутичного спектра (РАС) у світі та висока соціальна й економічна значущість застосування фізичних вправ підтверджує актуальність наших досліджень. Сьогодні вкрай недостатньо комплексних програм, які поєднували б у собі різні ефективні засоби фізичного виховання. Найчастіше це нетривалі дослідження, які охоплюють невелику кількість дітей. Частота занять, їхня тривалість, як і тривалість самих програм фізичного виховання, коливаються у значних межах [1, 2].
Мета –  розробити програму інклюзивного фізичного виховання школярів із розладами аутичного спектра та перевірити її ефективність.
Застосовано методи теоретичного та емпіричного дослідження (аналіз, синтез, тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики). Учасниками дослідження були хлопчики 12 років із розладами аутичного спектра.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bodnar I. Physical education of children with autism spectrum disorders: a systematic review of structure and effects of interventional programs / Bodnar I., Pavlova I., Khamade A. // Physiother Quart. – 2020. – Vol. 28, N. 4. – P . 61–70. doi: 10.5114/pq.2020.96232

Боднар І. Вплив авторської програми фізичного виховання на показники фізичної підготовленості школярів з аутизмом / Іванна Боднар, Алі Хамаде // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2021. – Вип. 6К(135)21. – С. 34–37.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.