МОТИВАЦІЙНІ ПРОФІЛІ ІНСТРУКТОРІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Вадим ШВЕЦЬ, Юлія ПАВЛОВА

Анотація


Вступ. Мотивація – ц ентральне поняття у людській поведінці. За своєю суттю це фактично імпульс або бажання до дії; часто мотивацію трактують як категорію, яку можна оцінити кількісно. Серед відомих теорій, що пояснюють мотивацію, найбільш актуальною залишається теорія самодетермінації [2]. Відповідно до неї, існує своєрідний континуум від амотивації через контрольовану зовнішню мотивацію до внутрішньої автономної мотивації. Важливими в такому переході від зовнішньої до внутрішньої мотивації є інтроєкція (людина приймає цінність, проте не ототожнюється з нею) та інтеграція (коли відбувається повне прийняття цінності діяльності).
У цій роботі ми акцентуємо увагу на мотивації до навчання інструкторів з фізичного виховання і спорту органів внутрішніх справ та маємо на меті окреслити їхні мотиваційні профілі.
Методи. У дослідженні взяли участь майбутні інструктори з фізичного виховання і спорту (чоловіки, n = 281, вік – 2 6,5 ± 3,10 року). Вони були ознайомлені з метою та завданнями дослідження, проінформовані про процедури вимірювання та надали згоду на участь у анкетуванні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Adaptation of the academic motivation scale for future professionals in physical education and sports / Pavlova I., Bodnar I., Shvets V. [et al.] // Cypriot Journal of Educational Science. – 2022.

Ryan R. M. Self‑determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well‑being / Ryan R. M., Deci E. L. // American Psychologist – 2 000. – Vol. 55, N 1. – P. 68–78.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.