ЗАСОБИ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Іванна БОДНАР, Андрій ОКОПНИЙ, Ганна ГУК

Анотація


Вступ. Сьогодні інклюзія набула особливої актуальності. Важливо добирати відповідні форми і засоби фізичної активності дітей з особливими освітніми потребами [7, 9, 10].
Мета –  обґрунтувати можливість застосування засобів настільного тенісу у процесі фізичного виховання дітей з особливими освітніми потребами.
Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової та методичної літератури.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко В. В. Актуальні проблеми корекції рухової функції дітей з порушенням слуху / Бондаренко В. В., Бондаренко М. Р. // Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р.) / голов. ред. О. К. Корносенко. – П олтава : Сімон, 2020. – С . 180–184.

Іванюк В. Організаційні аспекти інклюзивного фізичного виховання учнів з порушеннями слуху в закладах загальної середньої освіти / Іванюк Вікторія // Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). – Полтава : Сімон, 2021. – С . 70–73.

Івахненко В. О. Особливості навчання основ гри у настільний теніс : методична розробка / В. О. Івахненко. – К расноград : Сирота Т. В., 2017. – 54 с.

Коломійцев О. Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей / Коломійцев О. Радченко Я. // Слобожанський науково-с портивний вісник. – 2012. – № 5(1). – С. 16–19.

Кольцова О. Особливості відбору та вибору стилю гри в настільний теніс з урахуванням психологічних аспектів розвитку особистості / Кольцова О., Соколов А. // Актуальні проблеми юнацького спорту : зб. наук. пр. – Херсон, 2005. – С. 8–11.

Колядюк С. І. Корекція фізичного розвитку і рухової діяльності дітей з порушеннями слуху засобами фізичного виховання / С. І. Колядюк // Наука і освіта. – 2015. – № 4. – С. 91–95.

Лалак Н. Інклюзія крок за кроком: дидактичні матеріали для роботи з учнями в інклюзивному класі / Н. Лалак // Учитель початкової школи. – 2018. – № 9. – С. 18–21.

Мороз Ю. М. Рухливі ігри як одна із форм рекреаційної діяльності / Ю. М. Мороз // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – № 4(1). – С. 194–201.

Порошенко М. А. Інклюзивна освіта : навч. посіб / М. А. Порошенко. – К иїв : Агентство Україна, 2019. – 300 с.

Приступа Є. Н. Інклюзивне фізичне виховання школярів 1–3 груп здоров’я / Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Боднар І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С . 62–67.

Саливон О. Особливості фізичного розвитку та рухових порушень у школярів з порушенням зору / О. Саливон // Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). – Полтава, 2021. – С. 129–132.

Шеремет О. О. Аналіз ефективності фізичного виховання та реабілітації школярів з порушеннями зору / О. О. Шеремет, І. І. Єрмолова // Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання : зб. наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 травня 2020 року. – К раматорськ : ДДМА 2020. – С . 174–180.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.