ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ COVID‑19

Ореста ДЗІСЬ, Зоряна КОРИТКО, Олександра ТОМАШЕВСЬКА, Євген ДЗІСЬ

Анотація


Вступ. Нова коронавірусна хвороба COVID‑19 часто призводить до тривалого зниження функціонального стану й працездатності пацієнтів. Тож проведення фізичної реабілітації (ФР) у комплексі медичної допомоги хворим на COVID‑19 є вкрай потрібним.
Мета. Виявлення впливу ФР на функціональний стан і якість життя (ЯЖ) пацієнтів з COVID‑19.
Методи. Із застосуванням опрацьованої анкети, проведено анонімне опитування 68 осіб, які перенесли COVID‑19 з пневмонією: 26 чоловіків і 41 жінки віком 18–90 р. (у середньому 53 р.). Для визначення ефективності ФР оцінювали загальний стан здоров’я за 100‑бальною відсотковою шкалою та рівень функціонування (РФ) за шкалою Post‑ COVID‑19 Functional Status (PCFS) [1]. Статистичне опрацювання результатів проведено за допомогою пакета програм «Statistica for Windows 6.0».


Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Протоколу надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID‑19) та реконвалесцентам : наказ МОЗ України від 20.04.2021 № 771.

Дзісь О. Є. Особливості легеневої реабілітації пацієнтів з легкою формою COVID‑19 під час амбулаторного лікування / Дзісь О. Є., Коритко З. І., Тимрук‑ Скоропад К. А. // Фізична культура і спорт в освітньому просторі: інновації та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.‑практ. конф. – Влоцлавек, 2021. – С . 49–53. DOI: https://doi.org/10.30525/978–9934–26–044–5–11.

Підходи до легеневої реабілітації пацієнтів із різними формами COVID‑19 / Тимрук‑С коропад К. А., Коритко З. І., Томашевська О. Я., Дзіь Є. І., Дзісь О. Є. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021 – Т. 6, № 3(31). – С. 317–323. DOI: https://doi.org/10.26693/jmbs06.03.317/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.