РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ НЕМОВЛЯТ ТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Світлана СТУПНИЦЬКА

Анотація


Вступ. Рання реабілітація перинатальних уражень центральної нервової системи (ЦНС) є запорукою запобігання важкій неврологічній інвалідності [1]. Доказова база реабілітації дітей з ураженнями нервової системи швидко поширюється, надаючи фахівцям та батькам можливість використовувати новітні та ефективні заходи, з іншого боку, ускладнює фахівцям вибір під час формування реабілітаційних програм [4].
Базовим та універсальним інструментом упровадження реабілітаційної діяльності в межах мультидисциплінарного та функціонально- проблемно-орієнтовного підходів є Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) [5, 6, 7].
Проте кількість досліджень, присвячених фізичній терапії перинатальних уражень ЦНС немовлят та дітей раннього віку, з урахуванням МКФ, є недостатньою. В умовах реформування національної системи охорони здоров’я України потреба в реабілітаційному менеджменті перинатальних уражень ЦНС немовлят та дітей раннього віку є вкрай актуальною.
Мета –  сформувати етапи реабілітаційного менеджменту перинатальних уражень ЦНС немовлят та дітей раннього віку, що базуються на МКФ, Законі України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», Постанові Кабінету Міністрів України «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я».


Повний текст:

PDF

Посилання


Реабілітація дітей, народжених передчасно, впродовж перших трьох років життя / Л. М. Боярська, Т. В. Веліканова, О. І. Подліанова, Н. М. Коротина // Сучасна педіатрія. – 2016. – № 7. – С . 33–36.

Романишин Н. Я. Основы построения реабилитационного диагноза в клинической практике физическим реабилитологом / Н. Я. Романишин // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 1. – С. 94–96.

Negrini S. Methodology of "Physical and rehabilitation medicine practice, evidence based position papers: the European position" / S. Negrini, C. Kiekens, M. Zampolini // Eur. J. Phys. Rehabil. Med. – 2016. –Vol. 52, N. 1. – P . 134–141.

A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence / I. Novak, S. Mcintyre, C. Morgan, L. Campbell [et al.] // Developmental Medicine & Child Neurology. – 2013. – N 55. – P. 885–910.

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я: МКФ, 2001 [Електронний ресурс]. – Р ежим доступу: http://moz.gov.ua/mkf (дата звернення: 20.03.2022).

Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053–20#Text (дата звернення: 12.04.2021).

Шмонин А. А. Современные алгоритмы мультидисциплинарной реабилитации пациентов с детским церебральным параличом / Шмонин А. А. // Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://umedp.ru/articles/ sovremennye_algoritmy_multidistsiplinarnoy_reabilitatsii_patsient ov_s_detskim_tserebralnym_paralicho. html (дата просмотра: 14.03.2021).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.