ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

Соломія МОРОЗ

Анотація


Вступ. У сучасних умовах ринкової економіки основним завданням санаторно-к урортних закладів є забезпечення високого рівня конкурентоздатності та збереження своїх позицій як на внутрішньому, так і міжнародному ринках. У зв’язку зі стрімким зростанням зацікавленості до санаторно- курортного відпочинку на українських курортах постає питання оновлення асортименту послуг та модернізації санаторно- курортного комплексу завдяки диверсифікації діяльності –  процесу розвитку санаторно- курортних закладів, пов’язаному з розширенням спеціалізації та збільшенням різноманітності послуг.
Мета дослідження –  обґрунтувати диверсифікацію як пріоритетний напрям розвитку регіонального санаторно- курортного комплексу.
Методи дослідження: узагальнення, аналіз і синтез.


Повний текст:

PDF

Посилання


Влащенко Н. М. Соціально-е кономічний механізм розвитку санаторно-курортного комплексу регіону : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 / Влащенко Н. М.; Харків. нац. акад. міського господарства. – Харків, 2009. – 21 с.

Галаченко О. О. Регіональна політика розвитку сфери санаторно-к урортних послуг : дис. … канд. мед. наук : 08.00.05 / Галаченко О. О. – Львів, 2019. – 479 с.

Мороз С. Р. Модернізація санаторно- курортного господарства як чинник розвитку соціального туризму / Мороз С. Р., Пітюлич М. І. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. – 2020. – В ип. 27. – С. 67–73.

Нещадим Л. М. Перспективні напрями диверсифікації туристичної діяльності в Україні / Л. М. Нещадим, С. В. Тимчук // Економічні науки. – 2016. – № 8. – С . 27–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.