ЛОКАЛЬНА КУХНЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

Ольга РАДЗІМОВСЬКА, Марія ПАСКА

Анотація


Вступ. Сучасна індустрія гостинності –  це особлива самостійна галузь економіки, що складається з групи галузей та підприємств, функції яких полягають у задоволенні різноманітного попиту на різні види відпочинку та розваг. Вона охоплює туризм, готельний та ресторанний бізнес, відпочинок і розваги. Одним із популярних є гастротуризм, який дедалі більше розвивається та виокремлюється в нові види туризму. Завдяки стрімкому розширенню закладів ресторанного господарства із певною концепцією, де чітко виокремлено технологічні особливості та різновид обслуговування, виник новий підвид гастрономічного туризму – р есторанний туризм.
Питання ресторанного туризму вивчають науковці з багатьох куточків нашої країни, зокрема Д. Стешенко, А. Парфіненко, Д. Басюк та інші [1, 2].
Мета – о бґрунтувати роботу локальної кухні як інноваційного тренду розвитку ресторанного туризму в регіоні (на прикладі Львівської області).
Методи дослідження: аналіз (органолептичний), синтез, узагальнення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Стешенко Д. О. Гастрономічний туризм як чинник розвитку туристичної сфери України / Стешенко Д. О., Парфіненко А. Ю. // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. – Х арків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 239–241.

Басюк Д. І. Винний туризм як інноваційний напрямок туристичного ринку / Басюк Д. І. // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно- ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НУХТ, 2012. – С . 409.

Паска М. З. Територіальна організація ресторанного туризму Львівщини / Паска М. З., Радзімовська О. В., Сеник М. Я. // Інноваційні технології в готельно- ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НУХТ, 2021. – С . 137–138.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.