ІННОВАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ МІСТА ЛЬВОВА

Христина ДЕЛЕВИН, Ольга МИСЯК

Анотація


Вступ. Бурхливий розвиток сфери гостинності зумовив якісні зміни в попиті та про-
позиції закладів розміщення, зокрема появу нових тенденцій в індустрії гостинності та за-
стосування нових технологій ведення господарства. Готельний бізнес стимулює розвиток
міжнародного і внутрішнього туризму, сприяє формуванню інфраструктурного ринкового
середовища сфери послуг, тому актуально його досліджувати й надалі, виявляти проблеми,
шукати шляхи розв’язання цих проблем та застосовувати інновації, що поліпшить процес
управління та контролю в закладах розміщення.
Мета дослідження – виявити переваги та недоліки застосування інновацій для обслу-
говування туристів та бронювання номерів.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення офіційних документів, методи матема-
тичної обробки.
Обговорення та висновки. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що інноваційна ді-
яльність у сфері готельєрства стає визначальним чинником для конкурентоспроможності
індустрії туризму та активізації обмінів з іншими секторами економіки, пов’язаними з ними.
Ключові слова: туризм, бронювання, готелі, інновації, інтернет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Організація туристичної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.

puet.edu.ua/doc/vistavka/vistavka_turist.htm.

Інноваційна діяльність в туризмі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vechervkar-

patah.at.ua/index/2_5_innovacijna_dijalnist_v_turizmi/0–2661.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.