#OLYMPICLAB ЯК НОВА ФОРМА ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ

Віра ПЕРЕДЕРІЙ

Анотація


Вступ. Одним із основних завдань МОК є орієнтація діяльності на заохочення та підтримку ініціатив, спрямованих на інтеграцію олімпійських цінностей у життя суспільства, а також сприяння діяльності Міжнародної олімпійської академії та інших установ, що розробляють питання розвитку олімпійської освіти [3].

В Україні вже майже 30 років на високому рівні здійснюють діяльність з олімпійської освіти. Олімпійські уроки, малі Олімпійські ігри, бесіди, вікторини, конкурси малюнків, зустрічі з чемпіонами і призерами Олімпійських ігор, олімпійські перерви, змагання «Олімпійська миля», олімпійські фестивалі, акції «Лист олімпійцям», шкільний олімпійський комітет, олімпійські музеї та кабінети олімпійської освіти є найбільш поширеними формами олімпійської освіти [1].

Незважаючи на високий рівень теоретичного обґрунтування та практичного впровадження різноманітних форм олімпійської освіти в Україні, існує потреба їх оновлення, враховуючи сучасні міжнародні тенденції у розвитку спорту як виду соціальної практики, розвиток олімпійського руху, сучасний стан суспільства. Необхідність нової стратегії олімпійської освіти відображено в рекомендаціях 22, 23, 26 та 39 «Порядку денного – 2020 МОК» [2].

Ураховуючи зазначене, важливо створити нові та оновити наявні форми олімпійської освіти, які реалізують Олімпійська академія України, її регіональні відділення та інші суб’єкти олімпійського руху.

Мета – пошук інноваційних форм олімпійської освіти, що відповідають сучасному етапові розвитку олімпійського руху та потребам суспільства. У науковому дослідженні заплановано розв’язання важливого наукового завдання розроблення, обґрунтування та впровадження інноваційних форм олімпійської освіти.

Обговорення і висновки. У контексті зазначених завдань наукового дослідження Національний олімпійський комітет України та його регіональні відділення розпочали впровадження освітньо-і нтерактивного проекту #OlympicLab. В основу контенту проекту покладено головні цінності та принципи олімпізму, а також зміст культурно-о світньої програми юнацьких Олімпійських ігор.

У наступних дослідженнях заплановано відстежити ефективність впровадження проекту у діяльність НОК України та його регіональних відділень.

Ключові слова: олімпійський рух, олімпійська освіта, інноваційні форми.


Повний текст:

PDF

Посилання


Єрмолова В. M. Теоретико- методичні засади інтеграції олімпійської освіти в навчально- виховний процес школярів : спец. 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення» / Єрмолова Валентина Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2010. – 20 с. Анотація.

Agenda 2020. – [Electronic resource]. – Access mode: https://www.olympic.org/olympicagenda-2020/

Olympic Charter. – Lausanne : International Olympic Committee, 2004. – 104 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.