МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ШКОЛЯРІВ ДО ЗАНЯТЬ У ЦЕНТРАХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ

Тарас БЛИСТІВ

Анотація


У статті проаналізовано результати досліджень мотивації учнів загальноосвітніх навчальних закладів до занять у центрах дитячо-юнацького туризму. Доведено, що структуру мотивації до занять різними видами туризму слід досліджувати для ефективного залучення школярів до активного та здорового способу життя. Встановлено, що серед різних груп мотивів домінантними є соціальні та розважальні. З’ясовано, що оздоровчо-рекреаційні мотиви посідають найменш важливе місце серед чинників, що спонукають школярів до систематичних занять фізичним вихованням та спортом.

Ключові слова


рухова активність, структура, школярі, активний туризм, особливості, мотив, механізм, мотивація, інтерес, залучення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5–11-х класів : автореф. дис. … канд. фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 / Галина Ва-силівна Безверхня. – Л., 2004. – 23 с.

Гриньова Т. І. Мотиви та зацікавленість дітей до занять різними видами спортив-ного туризму / Т. І. Гриньова // Фізичне виховання різних груп населення. – 2013. – № 5 (38). – С. 82–85.

Сутула В. О. Мотиваційні стимули ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до шкільної фізичної культури / В. О. Сутула // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2011. – № 3 (44). – С. 159–166.

Хавруняк І. Мотивація до занять фізичною культурою школярів 14–17 років на етапі професійного вибору / Ігор Хавруняк // Зб. наук. пр. [за ред. В. В. Прядко та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2010. – С. 110–116.

Чернявський М. В. Оптимізація фізичного виховання молодших школярів засоба-ми рекреації / М. В. Чернявський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання. – Х., 2009. – № 11. – С. 132–134.

Ячнюк М. Ю. Мотивація студентської молоді до занять туристичною діяльністю / М. Ю. Ячнюк // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 5 (2). – С. 143–145.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.