АДАПТАЦІЙНІ ЗМІНИ ГЕМОДИНАМІКИ НИЖНІХ КІНЦІВОК БІГУНІВ НА КОРОТКІ, СЕРЕДНІ ТА ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ ПІСЛЯ ДОЗОВАНО ЗБІЛЬШУВАНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Дзвенислава БЕРГТРАУМ

Анотація


Проведено порівняльний аналіз показників гемодинаміки нижніх кінцівок спортсменів бігунів на короткі, середні та довгі дистанції високого рівня кваліфікації в стані спокою та після виконання фізичних навантажень сходинково збільшуваної потужності. Виявлено порушення адаптації гемодинаміки в нижніх кінцівках спортсменів бігунів-спринтерів та бігунів на середні дистанції більшою мірою, ніж у бігунів-стаєрів.

Ключові слова


периферична гемодинаміка, кровонаповнення, венозний відтік, мікроциркуляція, тонус судин, швидкість плину крові.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бергтраум Д. І. Особливості гемодинаміки верхніх кінцівок легкоатлетів на силові фізичні навантаження / Д. І. Бергтраум // Міжнар. конфер. присвяч. пам’яті проф. Шостаковської І.В. 2002 : тези доп. – Л., 2002. – С. 49.

Бергтраум Д. І. Особливості регіональної гемодинаміки важкоатлетів на силові навантаження різної спрямованості / Д. І. Бергтраум // Адаптаційні можливості дітей та молоді : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конфер. – О., 2002. – С. 3 – 4.

Бергтраум Д. І. Вплив дозованих фізичних навантажень на показники центральної та периферичної гемодинаміки бігунів на різні дистанції / Д. І. Бергтраум, М. Я. Гриньків // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2004. – С. 169 – 171.

Бергтраум Д. І. Аналіз особливостей периферичної гемодинаміки верхніх та нижніх кінцівок спринтерів та важкоатлетів в стані спокою / Д. І. Бергтраум, Н. А. Кириленко // Фізіологічний журнал. − 2010. − Т. 56, № 2. − С. 255.

Состояние мышечного кровотока у здоровых людей, проживающих в районах с резко континентальным климатом / В. П. Гордиенко, И. Н. Лукьянов., В.А Смирнов [и др.] // Физиология человека. – 1995. − Т. 21. − С. 106

Кутузов А. Э. Гемодинамический ответ на изометрические нагрузки у здоровых лиц с различными типами кровообращения / А. Э. Кутузов // Физиология человека. – 1995. – Т. 21, № 2. – С. 74

Мищенко В. С. Физиологические реактивные свойства ведущих систем организма, как основа специализированной оценки функциональной подготовленности квалифицированых спортсменов / В. С. Мищенко // Соврем. олимп. спорт : тез. докл. Междунар. конгр. – К., 1997. – С. 125-126.

Новиков А. В. Состояние регионарного кровотока верхней конечности после выполнения дозированной физической нагрузки / А. В. Новиков, М. Н. Лавров // Физиология человека. − 2002. – Т. 28, № 3. – С. 69–75.

Орел В. Д. Артериальный тонус и сосудистое сопротивление у спортсменов различной тренированности / В. Д. Орел // Клинико-физиологические характеристики сердечно-со¬судистой системы у спортсменов : сб. науч. тр. – М., 1994. – С. 130-134.

Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К. : Олимп. лит-ра, 1997. – С. 584.

Солодков А. С. Адаптация в спорте: состояние, проблемы, перспективы / А. С. Солодков // Физиология человека. – 2000. – Т. 20, № 6. – С. 87–93.

Троцюк В. В. Периферическое кровообращение у здоровых лиц среднего и молодого возраста / В. В. Троцюк, Н. И. Курочкин, Г. С. Беляева // Физиология человека. – 1988. – Т. 14, № 33. – С. 515.

Штрауценберг Э. Спортивная нагрузка и сердечная деятельность / Э. Штрауценберг. – М. : Физкультура и спорт, 1974. – 232 с.

Ященко А. Г. Состояние центральной и периферической гемодинамики у высококва¬лифицированных спортсменов различных видов спорта : сб. наук. тр. / А. Г. Ященко, М. В. Во¬рона. – К., 1997. – С. 118-128.

Ященко А. Г. Нарушения адаптации сердечно-сосудистой системы к тренировочным и соревновательным нагрузкам у тяжелоатлетов в процессе многолетней подготовки / А. Ященко, В. Олешко, А. Михайлов // Наука в олимпийском спорте. − 2001. − № 2 − С. 74-78.

Brown W. E. The sequensial replacement of myosin subum. The isoforms during musele type transformation induced by long term electrical stimulation / W. E. Brown, S. Salmons, R. G. Wha¬len // J. Biol. Chem. – 1983. – Vol. 258. – P. 14686-14692.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.