РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ НОРМАТИВІВ СПОРТСМЕНАМИ В ПОШТОВХУ ГИР ЗА ДОВГИМ ЦИКЛОМ

Володимир АНДРЕЙЧУК, Костянтин ПРОНТЕНКО, Василь ПРОНТЕНКО, Володимир НЕДОЛЯ

Анотація


Проведено аналіз виконання класифікаційних нормативів спортсменами-гирьовиками в поштовху гир за довгим циклом у період з 2006 по 2012 роки порівняно з класичним двоборством. Досліджено зміни рекордів України, вимог класифікаційних нормативів та кращих результатів спортсменів 2012 року залежно від вагових категорій. Виявлено, що в поштовху гир за довгим циклом кількість осіб, які вперше виконали но­рматив майстра спорту України (40 ос.), в чотири рази менша, ніж у двоборстві (164 ос.). Також установлено, що відсоток гирьовиків, які виконали класифікаційні нормативи у важких вагових категоріях, у поштовху гир за довгим циклом, вищий порівняно з класичним двоборством. Це дозволяє зазначити, що в поштовху гир за довгим циклом із підвищенням вагової категорії зростають вимоги до силових якостей.

Ключові слова


поштовх гир за довгим циклом, класичне двоборство, класифікаційні нормативи, спортсмен, гирьовий спорт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрейчук В. Я. Методичні основи гирьового спорту : навч. посібник / В. Я. Андрейчук. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 500 с.

Гирьовий спорт : навч. прогр. для дит.-юнац. шк., спеціаліз. дит.-юнац. шк. олімп. резерву / М-во України у справах сімї, молоді та спорту, Респ. наук.-метод. каб., Федер. гирьового спорту України. – К, 2010. – 52 с.

Лопатин Е. В. Развитие силы и силовой выносливости в гиревом спорте / Е. В. Лопатин, С. Л. Руднев // Гиревой спорт в России. Пути развития и современные технологии в подготовке спортсменов высокого класса : 1-я Всерос. науч.-практ. конф. – Ростов н/Д : РГСУ, 2003. – С. 58–64.

Зв`язок кваліфікаційних вимог з гирьового спорту з результатами спортсменів / В. В. Пронтенко, К. В. Пронтенко, В. М. Романчук, С. В. Романчук // Гиревой спорт как средство физического воспитания, спортивной подготовки и рекреации : материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конф. – Керчь : МФГС, 2009. – С. 69–72.

Гиревой спорт : ежегодник – 2012 / К. В. Пронтенко, В. В. Пронтенко, В. Н. Романчук, С. В. Романчук ; под общ. ред. Ю. В. Щербины. – Житомир : Полісся, 2013. – 100 с.

Пронтенко К. В. Вимоги до розвитку основних фізичних якостей спортсменів, які спеціалізуються у гирьовому спорті / К. В. Пронтенко, Т. Г. Кириченко, В. В. Пронтенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 6. – С. 235–238.

Романчук В. М. Організація та методика проведення занять з гирьового спорту : навч.-метод. посібник. / В. М. Романчук, С. В. Романчук, В. В. Пронтенко, К. В. Пронтенко. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2010. – 196 с.

Романчук В. Н. Достижения гиревиков Украины в 2009 году / В. Н. Романчук // Гиревой спорт : ежегодник – 2009 ; под общ. ред. Ю. В. Щербины. – Житомир : Полісся, 2010. – С. 18–27.

Тихонов В. Ф. Основы гиревого спорта : обучение двигательным действиям и методы тренировки : учеб. пособие / В. Ф. Тихонов, А. В. Суховей, Д. В. Леонов. – М. : Советский спорт, 2009. – 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.