ДИНАМІКА ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ ПІД ВПЛИВОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сергій РОМАНЧУК

Анотація


У статті визначено, що одним із показників високої працездатності курсантів, які навчаються на факультеті протиповітряної оборони Сухопутних військ, є рівень розвитку психологічних якостей та психомоторики. Проведено експеримент, під час якого було визначено плив авторської програми на показники психологічної підготовленості курсантів. Виявлено, що найбільша різниця між показниками курсантів ЕГ та КГ є наприкінці другого та третього етапів, коли в курсантів ВВНЗ формуються професійні якості та навички роботи на спеціальній апаратурі. Доведено позитивний вплив авторської програми на поліпшення психологічної підготовленості курсантів, що значною мірою впливає на професійну працездатність фахівців військ ППО СВ.


Ключові слова


програма, психологічні якості, психомоторика, курсанти, фізичні якості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воспитание психической устойчивости курсантов средствами и методами физиче¬ской подготовки / Ю. А. Бородин, В. Б. Добровольский, С. В. Романчук, В. С. Таран // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. под ред. С.С. Ермакова. – Х. : ХГАДИ (ХХПИ), 2003. – № 1. – С. 30-40.

Боярчук О. Дослідження взаємозв’язку рівня рухової активності військовослужб-овців-жінок та показників фізичної підготовленості, функціонального й психологічного стану / Боярчук О. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спо¬рту. – Л., 2009. – Вип. 13., Т. 2. – С. 22-26.

Красота В. М. Спеціальна фізична підготовка офіцерів чергового бойового розра¬хунку командного пункту Військово-морських сил України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. М. Красота. – Х., 2007. – 20 с.

Ложкин Г. В. Практическая психология в системах «человек – техника» : учеб. по¬собие / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. – К. : МАУП, 2003. – 296 с.

Психология и педагогика. Военная психология : учеб. для вузов / [ред. А.С. Маккла¬кова]. – СПб. : Питер, 2005. – 456 с.

Пронтенко К. В. Організація загальної фізичної підготовки курсантів ВВНЗ з використанням засобів гирьового спорту : навч.-метод. посіб. / К. В. Пронтенко, С. В. Романчук. – Житомир : ЖВІНАУ, 2008. – 147 с.

Романчук В. Напрямки вдосконалення системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України / В. Романчук, С. Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13., Т. 4. – С. 172-178.

Слипченко В. И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего / В. И. Слипченко. – М. : Вече, 2002. – 384 с.

Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія : підручник / Ю. Л. Трофімов. – К. : Либідь, 2002. – 264 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.