УРАХУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОЯВУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ХЛОПЧИКІВ СЕМИ РОКІВ У СИСТЕМІ ВІДБОРУ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ

Тетяна ПАВЛОВА

Анотація


Статтю присвячено вивченню інформаційної значущості показників спеціально відібраних те­стів для визначення фізичного розвитку й фізичних здібностей хлопчиків семирічного віку при здійсненні відбору до занять ігровими видами спорту на етапі початкової спортивної підготовки. Установлено низку показників і здійснено добір спеціальних надійних та інформативних тестів для вивчення і визначення значень цих показників для всебічної характеристики рівня фізичного розвитку і фізичних здібностей хлопчиків семи років.

Ключові слова


відбір, ігрові види спорту, хлопчики семи років, фізичний розвиток, фізичні здібності, інформаційна значущість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бальсевич В. К. Перспективы развития общей теории и технологии спортивной подготовки и физического воспитания / В. К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 4 – С. 21–26.

Баранаев Ю. А. Комплексный подход к отбору спортивно одаренных детей на начальном этапе многолетней тренировки / Ю. А. Баранаев // Проблемы повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности в спорте : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2008. – С. 104–107.

Баскетбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл : [групи початкової підготовки 1-го й 2-го років навчання]. – К., 1999. – 110 с.

Баскетбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, СДЮШОР та ШВСМ [навчально-тренувальні групи та групи спортивного удосконалення]. – К., 1999. – 124 с.

Бриль М. С. Принципы и методические основы активного отбора школьников для спортивного совершенствования : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 / М. С. Бриль. – М., 1983. – 46 с.

Булгакова Н. Ж. Проблема отбора в процессе многолетней тренировки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Н. Ж. Булгакова. – М., 1977. – 34 с.

Волков Л. В. Теорія спортивного відбору: здібності, обдарованість, талант / Леонід Вікторович Волков. – К. : Вежа, 1997. – 128 с.

Волков Л. В. Основи теорії і методики спортивного відбору / Л. В. Волков // Теорія та методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 2–3. – С. 6–10.

Волков Л. В. Структура общей спортивной одаренности мальчиков 7, 8 и 9-летнего возраста [первое сообщение] / Л. В. Волков, Т. В. Павлова // Здоров’я і освіта – проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Донецк, 2008. – С. 370–377.

Носова Н. Л. Контроль просторової організації тіла школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 / Н. Л. Носова; НУФВСУ. – К., 2008. – 20 с.

Прогнозирование двигательных способностей и основа ранней ориентации в спорте : учеб. пособие для высш. учеб. заведений физ. культуры / [Быков В. А., Губа В. П., Дорохов Р. Н. и др.] – М. : Олимпия Пресс, 2007. – 156 с.

Шиян Б. М. Теорія та методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. / Б. М. Шиян, О. М. Вацеба. — Тернопіль : Богдан, 2008. — 276 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.