ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ЇХ ВІДБОРУ ДЛЯ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ

Вікторія ЄФРЕМЕНКО

Анотація


Статтю присвячено вивченню психофізіологічних особливостей організму студентів для обґрунтування їх відбору в системі фізичного виховання для занять баскетболом. Аналіз отриманих результатів дослідження показав, що використання простої методики теппінг-тесту можливе для визначення впливу занять баскет­болом на зміну і прояв психофізіологічного стану людини, визначаючи практичність, зручність та важливість для системи відбору не тільки у студентському спорті, а й на початковому етапі багаторічної підготовки спортсменів. 


Ключові слова


фізичне виховання, баскетбол, студенти, психофізіологічний стан, психофізіологічні особ¬ливості організму

Повний текст:

PDF

Посилання


Ильин Е.Л. Психология физического воспитания : учеб. для ин-тов и ф-тов физ. культуры :2-е изд., испр. и доп. / Е. Л. Ильин. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. – 486 с., с ил.

Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте / пер. с англ. Ю. Л. Ханина – М. : Физкультура и спорт, 1998. – 224 с., с ил.

Пораносич В. Психодинамика спортивной группы / В. Пораносич, Л. Лазаревич. – М. : Физкультура и спорт, 1977. – С. 16–21.

Психомоторная организация человека : учеб. для ВУЗов / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 384 с.

Физиология человека / [под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротко]. – М. : Медицина, 2003. – С. 229–244.

Ханин Ю. Л. Психология общения в спорте / Ю. Л. Ханин. – М. : Фызгультура и спорт, 1990. – 280 с.

Шутова С. Е. Психологические факторы, обеспечивающие эффективность соревновательной деятельности баскетболистов высокой квалификации: автореф. дис. … канд. наук по физ. воспитанию и спорту : [спец.] 24.00.01 «Олимпийский и профессиональный спорт» / С. Е. Шутова. – К., 2000. – 19 с.

Ясько Л. В. Построение тренировочных занятий соревновательной направленности квалифицированных спортсменок в фехтовании на шпагах: автореф. дис. … канд. наук по физ. воспитанию и спорту : [спец.] 24.00.01 «Олимпийский и профессиональный спорт» / Л.В. Ясько. – К., 2003. – 23 с.

Яхонтов Е. Р. Физическая подготовка баскетболистов : учеб. пособ. / Е. Р. Яхонтов. – 3-е изд., стереотип. – СПб. : Олимп, 2007. – 134 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.