ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ НЕПОВНОСПРАВНИХ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Анатолій МАГЛЬОВАНИЙ, Ольга СТАСЮК

Анотація


У статті описано особливості діяльності центрів реабілітації щодо залучення неповносправних до рухової активності. Діяльність у цьому напрямку має важливий інформаційний аспект. Основними його особливо­стями є наявність певних джерел інформування, доцільних варіантів розміщення інформації про реабілітаційні центри та шляхів передачі інформації. Виявлено, що засоби масової інформації не достатньо задіяні в інформуванні громадськості про діяльність реабілітаційних центрів. Установлено доцільні варіанти розміщення інформації про діяльність реабілітаційних центрів: телевізійна передача, газети, радіо.

Ключові слова


центри реабілітації, неповносправні, рухова активність, зв’язки з громадськістю, рівень поінформованості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л. В. Паблік рилейшинз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва – К. : Професіонал, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-370-080-9

Бове А. Современная реклама / Аренс Бове. – М. : Довгань, 1995. – 157 с.

Викентьев И. Л. Приемы рекламы и Publik Relation / И. Л. Викентьев. – Новосибирск : ЦЭРИС, 1993. – 307 с.

Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг / П. Гінгстон. – Л. : Сейбр-Світло, 1995. – 206 с.

Джефкінс Ф. Реклама : практ. посіб. / пер. з англ. ; Ф. Джефкінс. – К. : Знання ; КОО, 2001. – 456 с. – ISBN 978-966-346-459-6

Катлип С. Паблик рилейшнз. Теория и практика : учеб. пособие / пер. с англ. ; Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен М. Брум. – 8-е изд. – М. : Вильямс, 2005. – 624 с. – ISBN 5-8459-0107-3

Оливер С. Стратегия в паблик рилейшнз / Сандра Оливер ; пер. с англ. ; под. ред. А. Н. Андреевой. – СПб. : Нева, 2003. –160 с.

Почепцов Г. Г. Паблік рилешинз : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання ; КОО, 2006. – 327 с. – ISBN 966-620-220-4.

Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга / Е. В. Ромат. – Х. : Студцентр, 1995. – 98 с.

Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности / И. М. Синяева. – М. : б. и., 1998. – 287 с.

Стасюк О. М. Удосконалення управління зв’язками з громадськістю в центрах реабілітації осіб з особливими потребами : організаційно-метод. рек. / О. М. Стасюк, В. І. Франчук. – Л. : Ліга-Прес, 2008. – 74 с. – ISBN 978-966-397-071-5.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.