СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНОЮ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ В УКРАЇНІ

Олександр ГОРБЕНКО

Анотація


У статті запропоновано результати системного аналізу визначення чинників розвитку та проблем адаптивної фізичної культури. Визначено умови й шляхи системної модернізації управління для вдосконалення діяльності суб’єктів адаптивної фізичної культури. Надано довгострокові перспективи державної політики в управлінні адаптивною фізичною культурою на основі системного підходу.

Ключові слова


адаптивна фізична культура, системний підхід, управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Інформація щодо діяльності системи спорту інвалідів «Інваспорт» у 2011 році / Міністерство молоді та спорту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dsmsu. gov.ua/index/ua/material/7497

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 17.11.2009 № 1724-17. – К., 2009.

Карпюк Р. П. Науково-методичне забезпечення галузі адаптивної фізичної активно¬сті в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Карпюк Р. П. – Режим доступу: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2009-02/09krpafc.pdf

Колишкін О. В. Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / О. В. Колишкін. – Одеса, 2004. – 25 с.

Круцевич Т. Понятійно-категоріальний апарат адаптивного фізичного виховання / Т. Круцевич, Р. Чудна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 2/3. – С. 48–51

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 828-р про Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/828-2011-%D1%80

Чудна Р. В. Обґрунтування структури та змісту навчальної дисципліни «Адаптивне фізичне виховання» в системі вищої фізкультурної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Р. В. Чудна. – К., 2003. – 22 с.

Яшна О. П. Адаптивна фізична культура в процесі відновлення й навчання дітей в умовах центрів соціальної реабілітації [Електронний ресурс] / Яшна О. П. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2008-10/08yopcsr.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.