ГЕНЕТИЧНО ДЕТЕРМІНОВАНІ МОРФОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК

Григорій БАРАНЕЦЬКИЙ, Аліса АБЛІКОВА

Анотація


Завданнями дослідження було визначити найбільш генетично детерміновані маркери кваліфікованих волейболісток. У результаті проведених досліджень установлено, що для кваліфікованих волейболісток маркерами є високий зріст, більша довжина рук, доліхоморфний тип пропорції тіла. Ці показники можуть бути додатковими генетичними маркерами при відборі дівчат у секції волейболу.

Ключові слова


генетичний маркер, пропорції тіла.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверин И. В. Специальная подготовка волейболиста / И. В. Аверин // Спорт в шк.:прил.к газ. «Первое сентября».—2000.—Март (№ 11-12).— с.9-16.

Баранецький Г. Г. Прогнозування схильності жінок до занять волейболом на основі генетичних маркерів / Г. Баранецький, А. Аблікова, В. Намяк // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 12 – 16.

Баранецький Г. Г. Генетика спорту : навч. посіб / Г. Г. Баранецький. – Л. : Укр. технології, 2011. – 236 с.

Гриньків М. Я. Спортивна морфологія (з основами вікової морфології) : [навч. посіб.] / М. Я. Гриньків, Г. Г. Баранецький. – Л. : Укр. технології, 2006. – 124 c.

Сергиенко Л. П. Основы спортивной генетики / Л. П. Сергиенко. – К. : Вища школа, 2004. – 630 с.

Сергієнко Л. П. Спортивний відбір: теорія та практика : [підручник] / Л. П. Сергієнко.– Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – Кн. 1. – 672 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.