КОНСТИТУЦІЯ ТІЛА ТА СОМАТОТИП ЯК ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК

Григорій БАРАНЕЦЬКИЙ, Василь КОВЦУН, Аліса АБЛІКОВА, Віталій НАМЯК

Анотація


Результати наших досліджень показали, що для визначення схильності дівчат до волейболу доцільно визначати їхні поздовжні розміри, конституцію тіла та соматотип. Установлено, що для кваліфікованих волейболісток характерними є астенічний тип конституції тіла, астенічний і стенопластичний соматотипи.

Ключові слова


генетичний маркер, конституція тіла, соматотип.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамова Т. Ф. Возможности использования пальцевой дерматоглифики в спо-ртивном отборе / Т.Ф. Абрамова, Т.М. Никитина, О.О. Озолин // Теория и практика физической культуры. – 1995. – №3 . – С.10-15.

Баранецький Г. Г. Генетика спорту : навч. посіб. / Г. Г Баранецький. – Л. :Укр. те¬хнології, 2011. – 236 с.

Баранецький Г. Г. Прогнозування схильності жінок до занять волейболом на основі генетичних маркерів / Г. Баранецький, А. Аблікова, В. Намяк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 12 – 16.

Гриньків М. Я. Спортивна морфологія (з основами вікової морфології) : [навч. посіб.] / Гриньків М. Я., Баранецький Г. Г. – Л. : Укр. технології, 2006. – 124 c.

Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения : учеб-ник для вузов / Ю. Д. Железняк, В. И. Савин, Ю. М. Портнов, А. В. Лексанов. – Academia, 2008.

Платонов В. Н. Отбор, контроль и прогнозирование в спортивной тренировке / В. Н. Платонов, В. А. Запорожанов // Теоретические аспекты отбора в современном спорте. – К., 1990. – 5 – 16 с.

Седунова Н. В. Диагностика психических состояний на начальном этапе отбора в волейболе // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. Ермакова С. С. – Х. : ХХПИ, 2002. – № 8. – С. 25–27.

Сергиенко Л. П. Основы спортивной генетики / Л. П. Сергиенко. – К. : Вища школа, 2004. – 630 с.

Сергієнко Л. П. Спортивний відбір: теорія та практика : [підручник] / Л. П Сергієнко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – Кн. 1. – 672с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.