ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПОКАЗНИКІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФЕХТУВАЛЬНИЦЬ-ШПАЖИСТОК РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Зоряна СЕМЕРЯК

Анотація


Установлено невідповідності у структурі та змісті кореляційних взаємозв’язків між показниками технічної та інших видів підготовленості фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації Визначено необхідність корекції навчально-тренувального процесу із впровадженням акцентів на удосконалення точності уколів без зниження рівня уваги до інших видів підготовленості кваліфікованих спортсменок на етапі спеціалізованої базової підготовки та наближення їх рівня підготовленості до модельних показників висококваліфікованих фехтуваль­ниць-шпажисток.


Ключові слова


взаємозв’язки, технічна підготовленість, фехтувальниці-шпажистки, кваліфікація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Келлер В. С. Теоретические основы спортивной тактики / В. С. Келлер // Фехтование : сб. ст. − М., 1983. − С. 37−39.

Семеряк З. Техніко-тактична підготовка фехтувальників на шпагах: стан та перспективи досліджень / Зоряна Семеряк, Сергій Смирновський // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2013. − Вип. 17, т. 1. – С. 239−244.

Триперина Т. Индивидуализация технико-тактического совершенствования квалифицированных фехтовальщиков на рапирах 17–19 лет : дис. ... канд. пед. наук / Триперина Томаис. – 184 с.

Турецкий Б. В. Стили боевой деятельности фехтовальщиков / Б. В. Турецкий // Системное исследование индивидуальности. − Пермь, 1991. − С.120 − 121.

Тышлер Д. А. Методы технико-тактического совершенствования в фехтовании / Д. А. Тышлер, А. Д. Мовшович // Теория и практика физической культуры. − 1993. − № 4. − С. 27−28.

Тышлер Д. А. Критерии оценки технико-тактического мастерства / Д. А. Тышлер, А. Д. Мовшович, Л. Г. Бочарникова // Фехтование : сборник статей. – М., 1985, – С. 34–36.

Тышлер Д. А. Фехтование. Технико-тактическая и функциональная тренировка / Д. А. Тышлер, Л. Г. Рыжкова. – М. : Академический Проект, 2010. – 183 с.

Шевчук Е. Н. Состояние проблемы технико-тактической подготовки квалифицированных фехтовальщиков // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: тез. докл. XI Междунар. науч. конгресс. – Минск, 2007. – Ч. 3. – С. 56–59.

Шилова И. М. Модельные характеристики личности квалифицированных фехтовальщиц / И. М. Шилова // Материалы научной конференции по итогам работы за 1990–91 годы ОГИФК. − Омск, 1992.− С. 73−74.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.