РОЛЬ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В ЖИТТІ СТУДЕНТІВ

Григорій ГРИБАН, Віктор РОМАНЧУК, Сергій РОМАНЧУК

Анотація


У статті розкрито роль рухової активності в життєдіяльності студентів. Представлено чинники, що її обумовлюють та визначають норми. Розкрито динаміку втрати працездатності через хворобу студентами різних років навчання, статі та з різним рівнем рухової активності. Виявлено, що основною причиною великої кількості захворювань є низький рівень рухової активності студентської молоді. Заплановано шляхи активізації рухової активності студентів засобами фізичного виховання.

Ключові слова


система, фізичне виховання, системний підхід, навчальний процес, методична система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вілмор Дж.Х. Фізіологія спорту / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл. – К. : Олімпійська література, 2003. – С. 610–611.

Грибан Г. П. Вплив фізичних вправ на розумову та інтелектуальну діяльність студентів / Г. П. Грибан. – Житомир : Рута, 2008. – 122 с.

Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів / Г. П. Грибан. – Житомир : Рута, 2009. – 594 с.

Захаріна Є. Рухова активність студентів вищих навчальних закладів // Молода спортивна наука України. / Є. Захаріна // Молода спортивна наука україни : зб. наук. пр. з галузі фіз. культ. та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8. – Т. 3. – С. 124–127.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подро-стков в процессе физического воспитания : учеб. пособие для студ. вузов физ. воспитания и спорта / Т. Ю. Круцевич – К. : Олимпийская литература, 1999. – 232 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – С. 249–254.

Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вузів фіз. виховання і спорту : у 2 т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – С. 8–20.

Bouchard C. Physical activity, fitness, and health: The model and key concepts C. Bou-chard, R. J. Shephard, T. Stephens. // Physical activity, fitness, and health. – Champaign, IL : Human Kinetics, 1994. – P. 77–88.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.