ВПЛИВ ЗАСОБІВ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ

Людмила БАЛУШКА

Анотація


У науковій та методичній літературі не достатньо обґрунтованих рекомендацій щодо використання різноманітних видів спорту для розроблення навчальних програм із дисципліни «Фізична культура».

Мета дослідження – теоретико-методичне обґрунтування використання засобів спортивної боротьби у фізичній підготовці учнів ліцею.

Організація дослідження. Педагогічний експеримент проводився на базі Львівського ліцею імені Героїв Крут упродовж ІІ семестру 2013–2014 навчального року.

Висновок. Програма фізичної підготовки, яка поєднує в собі загальноприйняті засоби розвитку фізичних якостей (70% уроку) та засоби спортивної боротьби (30% уроку), дозволяє досягти більших зростань фізичної підготовленості учнів.


Ключові слова


учні ліцею, спортивна боротьба, фізична підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Спирин В. К. Физическое воспитание на основе вида спорта – новый вектор организации физкультурной активности детей, подростков, молодежи / В. К. Спирин, Д. Н. Болдышев, И. А. Риссамакина // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 5. – С. 18–22.

Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. посо-бие для студ. высш. учеб. завед. / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 480 с.

Кізло Л. Особливості розвитку вольових якостей курсантів засобами фізичної підготовки і спорту (з використанням елементів рукопашного бою) / Людмила Кізло, Ольга Купієнко, Сергій Федак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2011. – Вип. 7, т. 2. – С. 83–89.

Теорія та організація фізичної підготовки військ : підручник / за ред. Ю. О. Резні-кова, В. М. Афоніна. – Л. : ЛВІ, 2002. – 458 с.

Андронов О. П. Физическая культура, как средство влияния на формирование личности / О. П. Андронов. – М. : Мир, 1992. – 241 с.

Бондарєв Д. В. Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02. Фізична культура, фіз. виховання різних груп населення” / Бондарєв Д. В.– Л., 2009. – 19 с.

Черенщиков А. Г. Экспериментальная программа по физической культуре на основе углубленного изучения борьбы самбо / А. Г. Черенщиков // Проблемы физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2013. – С. 133–136.

Горпинич О. О. Вплив занять рукопашним боєм у комплексі з психологічним тренінгом на фізичне та психічне здоров’я курсантів / О. О. Горпинич // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журнал.]. – 2012. – №2. – С. 39–41.

Власюк О. Розвиток фізичних якостей дітей 11–13 років на уроках фізичної культури засобами скелелазіння / Олена Власюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини : у 4-х т. – Л. : Українські технології, 2011. – Вип. 8, Т. 2. –С. 32–37.

Бойко В. Ф. Физическая подготовка борцов / В. Ф. Бойко, Г. В. Данько. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 223 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.