ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК ІЗ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Вікторія ІВАНОЧКО, Ірина ГРИБОВСЬКА, Федір МУЗИКА, Ігор ЛАПИЧАК

Анотація


В роботі акцентується увага на збільшенні кількості студентів з відхиленнями у стані здоров’я, серед яких переважають серцево-судинні захворювання. З’ясовано потребу пошуку нових форм та методів проведення занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах зі студентами, які мають відхилення у стані здоров’я. Проведено аналіз та окреслено зміст і структуру оздоровчих фітнес-програм з використанням базової аеробіки для студентів із кардіореспіраторними захворюваннями. Визначено позитивний вплив оздоровчих фітнес-програм на показники фізичної підготовленості студенток, зокрема гнучкості, швидкості, швидкісної витривалості та відновлення частоти серцевих скорочень після навантаження.

Ключові слова


студенти, кардіореспіраторні захворювання, фітнес-програма, базова аеробіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Батрак О. В. Модификация дыхательной гимнастики «Бодифлекс» для реабилита¬ции студентов с заболеваниями кардиореспираторной системы / О. В. Батрак, Е. Н. Варавина // Теорія і практика фізичного виховання. – 2005. – № 1/2. – С. 139–143.

Давиденко Р. В. Реабилитационная коррекция функционального состояния сер-дечно-сосудистой системы у студентов с диагнозом вегето-сосудистая дистония по гипертензивному типу / Р. В. Давиденко, О. В. Коркишко / Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 1. – С. 108–111.

Давыдов В. Ю. Методика преподавания оздоровительной аэробики : учеб. пособие / В. Ю. Давыдов, Т. К. Коваленко, Г. О. Краснова. – Волгоград : Изд-во Волгоградского государственного университета, 2004. – 124 с.

Леонова В. Нові технології у фізичному вихованні: фізичні навантаження для сту-дентів з вадами зі сторони серцево-судинної системи / В. Леонова, О. Дуржинська, Н. Ковбой // Молода спортивна наука України : зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 289–293.

Маценко О. П. Влияние физических упражнений на течение нейроциркуляторной дистонии / О. П. Маценко, Н. В. Степанова // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Х., 2006. – № 4. – С. 130–135.

Мордвінова А. Програма фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп, хворих на вегето-судинну дистонію / А. Мордвінова, О. Бурла // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 169–175.

Петренко Н. Аналіз фізичного стану студентів економічних спеціальностей / Н. Петренко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 201–206.

Приймаков А. А. Эффективность использования средств и методов нетрадиционных оздоровительных систем при работе со специальными медицинскими группами в вузе / А. А. Приймаков, Е. М. Доценко, А. А. Архипов // Физическое воспитание студентов творчес¬ких специальностей : [сб. науч. тр. / под ред. С.С. Єрмакова]. – Х., 2008. – №5. – С. 77–81.

Ріпак М. О. Методичні основи фізичного виховання в спеціальному медичному відділенні [Електронний ресурс] / Ріпак М. О. – Режим доступу : http: // www. ldufk. edu. ua/index.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.