СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ БІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПАСИВНОГО РУХУ В СУГЛОБАХ

Наср АЛЬ КАЛІ, Олександр КОРОЛЬКОВ, Олександр ГАЙДАРЖІ, Анастасія КОРОЛЬКОВА

Анотація


 У статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку в Україні біологічної концепції безперервного пасивного руху в комплексній фізичній реабілітації хворих із патологією великих суглобів нижніх кінцівок. Доведенао доцільність та високу ефективність використання розробленого вітчизняного пристрою «Legtronic» для автоматичної розробки рухів у комплексному відновному лікуванні хворих із патологією колінного й кульшового суглобів. Це дає змогу рекомендувати його до активного клінічного використання в ортопедо-травматологічних відділеннях, реабілітаційних центрах та санаторіях відповідного профілю.

Ключові слова


біологічна концепція безперервного пасивного руху, пристрій для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз стану травматолого-ортопедичної допомоги населенню України 2011– 2012 рр. : довід. / [Гайко Г. В., Страфун С. С., Калашников А. В., Полішко В. П.]. – К. : Воля, 2012. – 220 с.

Іпатов А. В. Інвалідність як інтегрований показник стану здоров’я населення України / Іпатов А. В., Сергієні О. В., Вовчак Т. Г. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. – 341 с.

Вишневский В. А. Этапное восстановительное лечение больных остеоартрозом / В. А. Вишневский // Вестник физиотерапии и курортологии, 2004. – №1. – С. 28–31.

Salter RB (May 1989). "The biologic concept of continuous passive motion of synovial joints. The first 18 years of basic research and its clinical application". Clin. Orthop. Relat. Res. – 1989. – Vol. 87. – Р. 12–25.

Continuous Passive Motion Improves Active Knee Flexion and Shortens Hospital Stay but Does Not Affect Other Functional Outcomes After Knee Arthroplasty / Brosseau L., Milne S., Wells G., Tugwell P., Robinson V., Casimiro L., Pelland L., Noel M. J., Davis J., Drouin H. – 2005. – Vol. 87. – Р. 11.

Кулик Н. М. Лечебная физкультыра при заболеваниях суставов верхней конечно¬сти / Н. М. Кулик // Вестник физиотерапии и курортологи. –2004. – №4. – С. 53–57.

Лечебная физическая культура : справочник / под ред. Епифанова В. А. – М. : Медицина, 1987. – 538 с.

Довгань В. И. Механотерапия / В. И Довгань, И. Б. Темкин. – М. : Медицина, 1981. – 126 с.

Гращенкова Т. Н. Восстановительное лечение после реконструктивных операций на тазобедренном суставе / Т. Н. Гращенкова, В. А. Филиппенко // Літопис травматології та ортопедії. – 1999. –№ 1. – С. 39–41.

Корольков О. І. Реабілітація хворих з патологією колінного і кульшового суглобів з використанням пристрою для автоматичної розробки рухів / О. І. Корольков, П. В. Болховітін, С. М. Барков // Літопис травматології та ортопедії. – 2013. – № 1–2 (25–26). – С. 81–86.

Корольков А. И. Восстановительное лечение детей после повторных хирургических вмешательств при рецидивах врожденного вывиха и подвывиха бедра / А. И. Корольков / Вестник физиотерапии и курортологии. – 2008. – №3. – С. 76–70.

Пристрій для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах : патент №49351, Україна, МПК (2009) А61F 5/04, А61Н 1/02. я / Корольков О. І. – № u 2009 11659; заявл., 16.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. №8, 2010. – 3 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.