ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ БАСКЕТБОЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ ІГРОВИХ ВАРІАЦІЇ

Ал Фартусі Мустафа Асаад, Андрій ДЯЧЕНКО

Анотація


Встановлено, що в процесі ігрової діяльності в баскетболі є високодинамічні функціональні властивості організму – швидкість розгортання реакції, її рухливість в умовах втоми, яка збільшується. Зазначені функціональні властивості організму визначено за динамікою зміни частоти серцевих скорочень при моделюванні стандартних ігрових варіацій. У результаті застосування експериментального двотижневого циклу підготовки спортсмени збільшили швидкість розгортання реакції, рухливість і стійкість реакції в умовах накопичення втоми на 9,1, 11,2, 7,6% (р <0,05). Виявлено принципову можливість реалізації управління руховими діями спортсменів при змінних режимах роботи, характерних для ігрової діяльності в баскетболі на підставі оцінювання і спрямованого вдосконалення знижених сторін функціонального забезпечення спеціальної витривалості баскетболістів. 

Ключові слова


баскетбол, функціональні можливості, спеціальна фізична підготовка, контроль функціональної підготовленості

Повний текст:

PDF (RUSSIAN)

Посилання


Дьяченко А. Ю. Совершенствование специальной выносливости квалифицированных спортсменов в академической гребле / Дьяченко А. Ю. – К. : НПФ Славутич-Дельфин, 2004. – 338 с.

Кириченко Р. О. Вивчення структури техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток методом головних компонент / Кириченко Р. О., Дорошенко Е. Ю. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць за ред. Єрмакова С. С., Харьков, ХДАДАМ (ХХПІ), 2006. – № 4. С. 36–38.

Козина Ж. Л. Индивидуализация подготовки спортсменов в игровых видах спорта : монография / Ж. Л. Козина – Харьков : Точка, 2009. – 396 с.

Лысенко Е. Структура функциональной подготовленности баскетболистов высокой квалификации различного игрового амплуа / Е. Лысенко // Наука в олимпийском спорте. – 2010 – №1. – С. 80–86

Deћman B. Razlike v љtevilu napadov in izbirnih kazalkih igralne uиinkovitoste reprezentanc, ki so nastopale na SP za иlane leta 1998 in 2002 / B. Deћman // Trener. – 2003. – № 3 (1). – P. 67–70.

Erиulj F. An analysis of basketball players‘movements in the slovenian basketball league play-off using the sagit tracing system // Facta universitatis: Scientific paper. Series: Phisycal Education and Sport / F. Erиulj, B. Deћman, G. Vuиoviи, J. Perљ, M. Perљe, M. Kristan. – Vol. 6. – № 1. – 2008. – P. 75–84.

Miszczenko V. Athletes’ Endurance and Fatigue Characteristics Related to Adaptability of Specific Cardiorespiratory Reactivity / Miszczenko V., Suchanowski A. AWFiS. –Gdaсsk. 2010. – 152 s.

Ward S. A. Pulmonary gas exchange dynamics and the tolerance to muscular exercise: effects of fitness and training / Whipp B. J., Ward S. A. // Anniversary physiology anthropometry. – 1992. – Vol. 11. – C. 207–214.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.