ОСОБЛИВОСТІ КУТОВИХ ПОЛОЖЕНЬ БІОЛАНОК ТІЛА СПОРТСМЕНОК ПРИ ВИКОНАННІ ГРЕБНОЇ ЛОКОМОЦІЇ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ

Володимир ГАМАЛІЙ, Анна БОНДАР

Анотація


На сучасному етапі розвитку спортивної науки багато провідних фахівців відзначають пріоритетну значущість технічної підготовки в досягненні високого спортивного результату. Метою статті було визначити відмінності в просторовій організації біоланок тіла у спортсменок різної кваліфікації та їхні зміни в граничні моменти гребного циклу в одиночних човнах у веслуванні академічному. Установлено, що більшість кутових характеристик мають статистично достовірні відмінності на рівні р≤0,05 у спортсменок різної кваліфікації у фазах «початок проведення» та «кінець проведення».

Ключові слова


веслування академічне, спортивна техніка, локомоція гребка, граничні пози, амплітуда.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гамалий В. В. Теоретико-методические основы моделирования техники двигательных действий в спорте : монография / В. В. Гамалий. – К. : Полиграф сервис, 2013. – 300 с.

Иванников Г. Ю. Совершенствование элементов техники начинающих гребцов-академистов с использованием компьютеризированных тренажерних комплексов : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Иванников Григорий Юрьевич. – М., 2006. – 210 с.

Краснопевцев Г. М. Академическая гребля : проблемы технической подготовки / Г. М. Краснопевцев, Ю. А. Григорьев, В. Ф. Каверин. – К. : Вища школа, 1992. – 306 с.

Михайлов В. Я. Техническая подготовка гребцов-академистов в классе одиночок : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Михайлов В. Я. – М., 1986.

Михайлова Т. В. Гребной спорт : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. / Т. В. Михайлова, А. Ф. Комаров, Е. В. Долгова, И. С. Епищевм; под ред. Т. В. Михайловой. – М. : Академия, 2006. – 400 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2013. – С. 556–557.

Сябро М. И. Биомеханические средства управления в видах спорта с циклической структурой / М. И. Сябро // Управление биомеханическими системами в спорте. – К. :

КГИФК, 1989. – С. 63–70.

Kleshnev V. Rowing / V. Kleshnev // Biomechanics Newsletter. – 2014. – № 1

Kleshnev V. Rowing / V. Kleshnev // Biomechanics Newsletter. – 2002. – № 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.