ДИНАМІКА ЛАТЕНТНОГО ЧАСУ ЗОРОВО-РУХОВОЇ РЕАКЦІЇ МОЛОДІ.

Віктор П'ЯТКОВ, Яцек БІЛІНСЬКИЙ, Олександр ПЕТРІВ

Анотація


У роботі розглянуто систему експрес-діагностики зорово-рухової функції людини. За допомогою методу комп'ютерної реєстрації та аналізу часових параметрів виявлені статистично достовірні дані. Доповнено знання про позитивний вплив фізичних вправ на роботу зорово-рухового апарату.


Ключові слова


візуально-рухова реакція, діагностика, вправи, здоров'я, наука.

Повний текст:

PDF (ENG)

Посилання


Pyatkov V. Zdrowotne aspekty жwiczeс fizycznych w turystyce i rekreacji [Electronic resource] / Viktor Pyatkov, Jacek Biliсski, Iryna Bilousova // Спортивна наука України. – 2011. – № 9. – c. 12–19.

Javalgekar R. R. Joga lecznicza / R. R. Javalgekar. – Warszawa : COMES, 1992. – 143 s.

Biliсski J. Potencjaі systemu rekreacyjnego Ukrainy w latach 1990–2009 [Electronic resource] / Jacek Biliсski // Спортивна наука України. – 2011. – № 5. – C. 44–54. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/SNU/2011-5/11bjouib.pdf

Пятков В. Т. Функции принятия решений в интерактивных моделях спортивных упражнений. / В. Т. Пятков // Физическое воспитание студентов творчих специальностей : сб. науч. тр. – Харьков, 2001. – № 3. – C. 20–23.

Pyatkov V. Zdrowotne aspekty жwiczeс fizycznych na przykіadzie jogi [Electronic resource] / Viktor Pyatkov, Jacek Biliсski, Marek Gwуџdџ // Спортивна наука України. – 2011. – № 6. – C. 12–26. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-6/11pvteoy.pdf 6. Rut J. Turystyka aktywna w Euroregionie Karpackim / Rut J. – Rzeszуw : UR, 2002. – 399 s.

Їmudzki J. Bieg po zdrowie – kuracja dla kaїdego / Їmudzki J. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1975. – 74 s.

Szyszko-Bohusz A. Filozoficzne, lecznicze i pedagogiczne aspekty jogi / Szyszko-Bohusz A. – Krakуw : PSMK, 2005.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.