ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Алшбул МУХАННАД, Ірина ЄВСТРАТОВА

Анотація


Пошук методів запобігання розвиткові цукрового діабету 2-го типу немедикаментозними засобами лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця є пріоритетним напрямом сучасної медичної науки. Метою роботи було дослідження впливу засобів фізичної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з абдомінальним ожирінням на толерантність до глюкози і фізичного навантаження. В експерименті взяли участь 70 хворих на ішемічну хворобу серця (І–ІІ ФК) віком 55–65 років з абдомінальним ожирінням та порушенням толерантності до глюкози. Установлено, що засоби фізичної реабілітації сприяють посиленню утилізації глюкози, усуненню проявів інсулінорезистентності та підвищенню фізичної активності у хворих на ішемічну хворобу серця. Доведено ефективність розробленої комплексної програми фізичної реабілітації.  

Ключові слова


ішемічна хвороба серця, інсулінорезистентність, толерантність до глюкози, абдомінальне ожиріння, фізична реабілітація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сравнительная оценка влияния физических тренировок и триметазидина на динамику ишемии миокарда и показатели физической работоспособности больных ишемической болезнью сердца / Аронов Д. М., Тартаковский Л. Б., Новикова Н. К. [и др.] // Кардиоваскулярная терапия.– 2002. – № 4. – С. 2–40.

Євстратова І. Н. Застосування засобів фізичної реабілітації у хворих на ішемічну хворобу серця з синдромом інсулінорезис-тентності/ Євстратова І. Н., Алшбул Муханнад // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 1. – С. 64–67.

Звенигородская Л. А. Типы пищевого поведения и гормоны пищевого поведения у больных с метаболическим синдромом / Звенигородская Л. А., Кучеренко Т. В. // Экспериментальная и клиническая гастроентерологія. – 2007. – № 1. – С. 24–27.

Cardiorespiratory Fitness and Incident Diabetes: The FIT (Henry Ford ExercIse Testing) Project / Juraschek S. P., Blaha M. J., Blumenthal R. S. [et all] // Diabetes Care. – 2015. – Vol. 38, № 6. – Р. 1075–1081.

Effects of Physical Activity and Exercise Training on Cardiovascular Risk in Coronary Artery Disease Patients With and Without Type 2 Diabetes / Karjalainen J. J., Kiviniemi A. M., Hautala A. J., Piira Olli-Pekka, Lepojдrvi E. S., Perkimki J. S., Junttila M. J., Huikuri H. V., Tulppo M. P. // Diabetes Care. – 2015. – Vol. 38, № 4. – Р. 706–715.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.