ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ РІВНОВАГИ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

Олена БОНДАР, Володимир ДЖЕВАГА, Олександр ЖИРНОВ

Анотація


У статті розглянуто особливості утримання рівноваги дітьми молодшого шкільного віку з вадами слуху. За допомогою стабілометричного комплексу «Стабилан-01» отримано дані довжини траєкторії переміщення загального центру тяжіння у фронтальній і сагітальній площинах, швидкості та площі коливань загального центру тяжіння дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. Виявлено достовірне поліпшення інтегральних показників рівноваги дітей молодшого шкільного віку з порушенням слуху зі збільшенням віку.

Ключові слова


загальний центр тяжіння, школярі з вадами слуху.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бегидова Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебн. пособие. – Мо–сква : Физкультура и спорт, 2007. – 192 с.

Вербина В. В. Методика адаптивного физического воспитания для слабослы-шащих дошкольников на основе использования элементов детского фитнесса / В. В. Вербина // Ученые записки.– 2011. № 11(81). – С. 44–48.

Випасняк І. П. Соціальна інтеграція глухих дітей на основі рухової активності : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 / І. П. Випасняк. – Львів, 2007. – 19 с.

Голозубец Т. С. Методика адаптивного физического воспитания глухих детей младшего школьного возраста с использованием креативных средств физической культу-ры: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 / Т. С. Голозубец. – Дальневосточная гос. акад. физ. культуры. – Хабаровск, 2005. – 22 с.

Губарева Н. В. Дифференцированный подход в процессе коррекции и развития координационных способностей у школьников с различной степенью нарушения слуха : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 / Н. В. Губарева. – Омск, 2009. – 26 с.

Киргизов А. П. Разработка и реализация оздоровительно-коррекционного про-цесса по физическому воспитанию у глухих детей: автореф. дисс. канд. пед. наук: 13.00.04 / Артём Павлович Киргизов, ГОУ ВПО Забайкальского гос. гуманитарно-пед. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. – Улан-Удэ, 2011. – 23 с.

Крамаренко А. Л. Методика повышения двигательной активности глухих младших школьников на основе использования средств аудиовизуального воздействия : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 / А. Л. Крамаренко. – Дальневосточная государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2009. – 24 с.

Осколкова Е.А. Адаптивное физическое воспитание в системе профессиональ-ной адаптации учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учрежде-ниях : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 / Е.А. Осколкова . – Москва, 2008. – 24 с.

Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры : учеб. по-собие / под ред. Л. В. Шапковой. – Москва : Советский спорт, 2004. – 464 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.