ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНОК, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У СПОРТИВНІЙ ЖІНОЧІЙ БОРОТЬБІ

Юлія СТЕЛЬМАХ, Людмила БАЛУШКА

Анотація


У статті проаналізовано літературні джерела з питань підготовки спортсменок, що спеціалізуються в спортивній жіночій боротьбі, представлено результати дослідження показників змагальної діяльності. У зв’язку з популяризацією жіночої боротьби, підвищенням рівня конкуренції та спортивної майстерності, постає актуальним питання здійснення ефективного контролю технічної підготовленості та пошуку моделей оптимальної спортивної техніки. Тому метою дослідження є аналіз змагальної діяльності спортсменок, що спеціалізуються в жіночій спортивній боротьбі. Установлено, що спортсменки значно частіше виконують у змагальних сутичках високоефективні кидки з оцінкою 4 бали та мають достовірно вищі показники результативності технічних дій, значно більше число перемог на туше. Виявлені особливості характеристик змагальної діяльності спортсменок свідчать про значні відмінності змісту і структури змагальних поєдинків борців залежно від статі, що підкреслює необхідність диференційованого підходу.

Ключові слова


змагальна діяльність, результативність, жіноча та вільна боротьба.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вільна боротьба: чоловіки, жінки. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалі-зованих навчальних закладів спортивного профілю. – Київ : АСБУ, 2012. – 96 с.

Особливості змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок в сучасній вільної боротьби / С.А. Белоглазов, Б.І. Тараканов, В.А. Воробйов, Д.Х. Аюпова // Вчені записки Університету імені П.Ф. Лесгафта. – 2007. – № 2 (24). – С. 3–10.

Пістун А. І. Спортивна боротьба : [навч. посібник] / А. І. Пістун. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 862 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. тренера высш. квалиф. / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2004. – 808 с.

Радзиевский А. Р. Методические рекомендации по организации учебно-тренировочного процесса по вольной борьбе у женщин / А. Р. Радзиевский, З. Ю. Чочо-рай [и др.]. – Киев : КГИФК, 1991. – 14 с.

Тараканов Б. І. Жіноча вільна боротьба як повноправний учасник міжнародного олімпійського руху / Б. І. Тараканов, Р. Н. Апойкий, Н. Ю. Неробеев // Вчені записки Уні-верситету ім. П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 9 (103). – С. 170–174.

Шахлина Л. Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин / Л. Г. Шахлина. – Киев : Наукова думка, 2001. – 328 с.

Шахмурадов Ю. А. Вольная борьба: научно-методические основы многолетней подготовки борцов / Ю. А. Шахмурадов. – 2-е изд., доп. – Махачкала : Эпоха, 2011. – 368 с.

Rayko P. 100 years of Olympic wrestling / Rayko Petrov // This history of Olympic wrestling is dedicated to the 100th anniversary of modern Olympic Games. – Budapest : FILA, 1997. – 160 c.

Enoka R. M. Neuromechanical basis of kinesiology / R.M. Enoka. – Cleveland : Human Kinetics, 1994. – 446 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.