ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИДАХ ВЕСЛУВАННЯ

Юрій БРІСКІН, Мар’ян ПІТИН, Вікторія БОГУСЛАВСЬКА

Анотація


У дослідженні аналізовано і порівняно відомості які представлені у розділах теоретичної підготовки навчальних програм з веслування на байдарках і каное, з веслувального слалому й веслування академічного.

Установлено наявність протиріч між потребою в існуванні теоретичної підготовки та відсутністю належного науково‑методичного обґрунтування структури і змісту теоретичної підготовки та об’єктивних критеріїв контролю за її рівнем у веслуванні на байдарках і каное, веслувальному слаломі та у веслуванні академічному.


Ключові слова


теоретична підготовка, веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом, веслування академічне

Повний текст:

PDF

Посилання


Богуславська В. Ю. Підвищення спортивної майстерності з веслування на байдарках і каное : навч. посіб. / В. Ю. Богуславська. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2014. – Ч. 1. – 136 с.

Веслування академічне : навч. прогр. для дитячо‑юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо‑юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / уклад. О. А. Шинкарук, Р. В. Кропта, Б. Є. Очеретько, П. В. Мазуренко, В. І. Довгодько. – Київ, 2011. – 114 с.

Веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом : навч. прогр. для дитячоюнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо‑юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву / уклад. Ю. О. Воронцов, Ю. М. Маслачков, О. О. Чередничеко, В. В. Шептицький, А. Б. Сімановський, Т. М. Віхляєва, Ю. О. Ковальов, О. О. Бучма. – Київ, 2007. – 104 с.

Гребной спорт : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. / [Т. В. Михайлова, А. Ф. Комаров, Е. В. Долгова, И. С. Епищев], под ред. Т. В. Михайловой. – Москва : Академия, 2006. – 400 с.

Каверин В. Ф. Гребля на байдарках и каноэ. Примерная программа спортивной подготовки для детско‑юношеских спортивных школ, специализированных детско‑юношеских школ олимпийского резерва / В. Ф. Каверин. – Москва : Советский спорт, 2004. – 120 с.

Пітин М. П. Теоретична підготовка в спорті : монографія / М. П. Пітин. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 372 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2014. – 624 с. : ил.

Стеценко Ю. Н. Подготовка гребцов на байдарках / Ю. Н. Стеценко, А. Н. Никоноров. – Киев : Здоров’я, 1985. – 120 с.

Чупрун А. К. Гребной спорт : учеб. для ин‑тов физ. культуры / А. К. Чупрун. – Москва : Физкультура и спорт, 1987. – 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.