ОЦІНЮВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ М’ЯЗОВИХ ВОЛОКОН СПОРТСМЕНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МАКСИМАЛЬНИХ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Любомир ВОВКАНИЧ, Володимир КОНЕСТЯПІН, Соломія КЛЕБАН, Наталя БОРОТЮК

Анотація


У дослідженні було проаналізовано величини максимального статичного зусилля та особливості інтерференційної електроміограми (ІЕМГ) спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу. Досліджувані (19 бігунів-спринтерів та 13 стаєрів (бігуни на довгі дистанції та біатлоністи), І розряд–МС) виконували серію максимальних статичних навантажень. Відмінності між групами спортсменів вказують на два показники, які можуть становити основу для створення критеріїв неінвазивного оцінювання композиції м’язових волокон: зміни сили максимальних довільних скорочень у процесі розвитку втоми та величина амплітудно-силового індексу.

Ключові слова


статичні навантаження, електроміографія, динамометрія, спринтери, стаєри, композиція м’язових волокон.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бююль А. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей / пер. с нем. / А. Бююль, П. Цёфель. – Санкт-Петербург : ДиаСофтЮП, 2005. – 608 с.

Вовканич Л. Особливості розвитку втоми нервово-м’язового апарату спортсменів–спринтерів під впливом локальних статичних та динамічних навантажень [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Станіслав Крась, Соломія Клебан // Спортивна наука України. – 2016. – № 5 (75). – С. 20–27. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/ article/view/450/432

Роль морфологічних чинників у визначенні сили ізометричного скорочення м'язів-згиначів пальців кисті [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась // Спортивна наука України. – 2015. – № 3 (67). – С. 3–8. –

Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/327/316

Методы оценки композиции мышечных волокон в скелетных мышцах человека / А. Самсонова, И. Барникова, А. Борисевич, А. Вахнин // Труды кафедры биомеханики НГУ им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2012. – Вып. 6. – С. 18–27.

Николаев С. Атлас по электромиографии / С. Николаев – Иваново : ИПК ПресСто, 2010. – 468 с.

Язвиков В. В. Состав мышечных волокон смешанных скелетных мышц как фактор конституции человека / Язвиков В. В., Петрухин В. Г. // Теория и практика физической культуры. – 1991. – № 1. – С. 38–40.

Coyle E. F. Leg extension power and muscle fiber composition / E. F. Coyle, D. L. Costill, G. R. Lesmes // Med. Sci. Sports Exerc. – 1979. – Vol. 11. – № 1. – P. 12–15.

Froese E. A. Torque-velocity characteristics and muscle fiber type in human vastus lateralis / Elizabeth A. Froese, Michael E. Houston // J. Appl. Physiol. – 1985. – Vol. 59(Z). – P. 309–314.

Gollnick P. D. The muscle fiber composition of skeletal muscle as a predictor of athletic success. An overview / Gollnick P. D., Matoba H. // The American Journal of Sports Medicine. – 1984. – Vol. 12(3). – P. 212–217.

Hale J. Adapting your workout to suit your muscle fibre type / Hale J. // Brian Mackenzie's Successful Coaching. – 2006. – Vol. 37. – P. 6–7.

Karp J. R. Muscle Fiber Types and Training / Jason R. Karp // Strength and Conditioning Journal. – 2001. – Vol. 23, № 5. – P. 21–26.

Muscle Fiber Type Distribution Estimated by Non-Invasive Technique: Based on Isometric Force and Integrated Electromyography / C. K. Kim, Q. Gao, W. S. Kim, W. J. Kim // Clinical Science. – 1994. – Vol. 87 (s1). – P. 107; DOI: 10.1042/cs087s107.

Mackenzie B. Muscle Fibre Test [Electronic resource]. – Access mode: https://www.brianmac.co.uk/musclefibre.htm [05/3/2017]

Mackenzie B. Maximum Load (1RM) [Electronic resource]. – Access mode: https://www. brianmac.co.uk/maxload.htm [Accessed 05/3/2017]

Muscle fiber type distribution as estimated by Cybex testing and by muscle biopsy / Suter E., Herzog W., Sokolosky J., Wiley J. P., Macintosh B. R. // Med. Sci. Sports Exerc. – 1993. – Vol. 25, № 3. – P. 363–370.

Muscle fibre type distribution, muscle cross-sectional area and maximal voluntary strength in humans / Schantz P., Randall-Fox E., Hutchison W., Tydén A., Astrand P. O. // Acta Physiol Scand. – 1983. – Vol. 117, № 2. – P. 219–226.

Pipes T. V. Strength training and fiber types / Pipes T. V. // Scholastic Coach. – 1994. – Vol. 63, № 8. – Р. 67–71.

Torque-velocity relationships and muscle fiber composition in elite female athletes / Gregor R. J., Edgerton V. R., Perrine J. J., Campion D. S., DeBus C. // J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. – 1979. – Vol. 47, № 2. – P. 388–392.

Zierath J. R. Skeletal Muscle Fiber Type: Influence on Contractile and Metabolic Properties / Zierath J. R., Hawley J. A. // PLoS Biology – 2004. – Vol. 2, is. 10. – P. 1523–1527.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.