СТАНДАРТИ ДЛЯ ГАЛУЗІ СПОРТУ ТА РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Андрій БОЛЯК, Наталія БОЛЯК, Ілля ШЕВЛЯК, Олександр БРИКУЛЬСКИЙ

Анотація


Вплив на галузь спорту та рекреаційно-рухової активності негативних чинників вимагає пошуку шляхів підвищення ефективності її функціонування. Стандарти – це сучасний і дієвий інструмент підвищення ефективності діяльності та загального рівня спортивних фахівців. Метою дослідження стало визначення пріоритетних напрямів розробки стандартів для спортивної та рекреаційної діяльності. Застосування експертних оцінок стейкхолдерів для різних аспектів спорту та рекреаційної рухової активності дало змогу визначити пріоритетні напрями розробки стандартів для спорту й рекреації.


Ключові слова


стандарти, спорт, рекреаційна рухова активність, стейкхолдери, експертна оцінка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Компетентісний підхід у вищій освіті: світовий досвід : навч. посіб. / Антонюк Л. Л., Василькова Н. В., Ільницький Д. О. [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 62 с.

Черлідинг : правила змагань / А. А. Боляк, Ю. Ю. Крикун, Е. І. Ауштикальніс,

Н. Л. Боляк. – Київ : Всеукраїнська федерація черлідингу, 2005. – 76 с.

Жданов І. Дорожня карта реформ у сфері фізичної культури та спорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/16627

Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів та послуг: підручник / Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.

Harris Dj. International Journal of Sports Medicine – Ethical Standards in Sport and Execise Sciense Research / Harris Dj., Atkinson G. // Int J Shopts Med. – 2009. – № 30. – P. 701–702.

Johnston H. N. The universities and competency-based standards // Higher Education and the Competency Movement / ed. D. Anderson. – Canberra : Centre for Continuing Education at the Australian National University, 1992.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf. – Заголовок з екрана.

Scoffier-Mériaux S. The Internalisation of Sociocultural and Thin-Ideal Standards in Sports scale: Development and preliminary validation in female athletes participating in aesthetic sports [Електронний ресурс] / Scoffier-Mériaux S., Ferrand C., D'Arripe-Longueville F. // International Journal of Sport and Exercise Psychology. – 2016. – № 1. – P. 1–8. – Режим доступу: (https://www. researchgate.net/publication/290445320_The_Internalisation_of_Sociocultural_and_Thin-Ideal_ Standards_in_Sports_scale_Development_and_preliminary_validation_in_female_athletes_ participating_in_aesthetic_sports [accessed May 4, 2017].)

Інтернет-ресурси:

https://www.iso.org/home.html

http://ichpersd.org/index.php/standards/international-standards

http://portal.shapeamerica.org/standards/coaching/default.aspx

http://www.sportsofficialsuk.com/nos.htm

http://nays.org/blog/revised-national-standards-for-youth-sports-released/

http://equalityinsport.org/

http://www.ehfa-standards.eu/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.