ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ВОГНЕПАЛЬНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ КІСТОК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПАСИВНОГО РУХУ В СУГЛОБАХ

Олександр КОРОЛЬКОВ, Андрій ІСТОМІН, Олександр БОРОДАЙ, Анастасія КОРОЛЬКОВА, Юрій КЛАПЧУК, Наср Аль КАЛІ

Анотація


Автори оцінили результати клінічних даних та інструментальних методів досліджень двох груп пацієнтів з вогнепальними переломами довгих кісток, у процесі комплексної фізичної реабілітації яких проводили СPM-терапію з використанням вітчизняних простроїв для автоматичного розроблення рухів у суглобах. Виявлено, що використання СPM-терапії достовірно сприяє до скороченню термінів реабілітації, збільшенню обсягу рухів у найближчий післяопераційний період (до 3-х тижнів), порівняно з контрольною групою, при значному зменшенні у хворого міотонічного та нейротрофічного синдромів. Доведено доцільність та високу ефективність використання розроблених вітчизнянних пристроїв для автоматичного розроблення рухів у суглобах під час комплексного відновного лікування хворих з вогнепальними переломами довгих кісток, що дає змогу рекомендувати їх для широкого впровадження у клінічне використання на етапах фізічної реабілітації в реабілітаційних центрах та ортопедо-травматологічних відділеннях

Ключові слова


вогнепальні переломи довгих кісток нижніх кінцівок, комплексна реабілітація хворих, пасивна автоматична розробка рухів у суглобах.

Повний текст:

PDF

Посилання


Трутяк І. Р. Лікування ускладнень бойової травми опорно-рухового апарату у військово-медичному клінічному центрі / І. Р. Трутяк, І. М. Гайда, І. С. Богдан [та ін.] // XVII з’їзд ортопедів-травматологів України : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – С. 33–34.

Лоскутов О. Є. Сучасна концепція діагностики та лікування вогнепальних і мінно-вибухових поранень кінцівок / О. Є. Лоскутов, Я. Л. Заруцький // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 2. – С. 5–9.

Бур’янов О. А. Обґрунтування системи оцінки ефективності телемедичних технологій в етапному лікуванні пацієнтів з вогнепальними переломами довгих кісток / О. А. Бур’янов, А. П. Казмірчук, І. С. Савка [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 3. – С. 11–15.

Лакша А. М. Оптимізація лікування поранених з вогнепальними ушкодженнями кінцівок / А. М. Лакша // Наука і практика. – 2015. – № 1/2 (5/6) – С. 35–37.

Вогнепальні поранення кінцівок : метод. реком. / уклад. О. А. Бур’янов, С. С. Страфун, А. М. Лакша [та ін.]. – Київ, 2014. – 30 с.

Хом’яков В. М. Інвалідність учасників АТО в Україні внаслідок травм опорно-рухового апарату / В. М. Хом’яков, А. Г. Кириченко, Ю. Г. Шимон [та ін.] // XVII з’їзд ортопедів травматологів України : зб. наук. праць. – Київ, 2016. – С. 30–31.

Кіх А. Ю. Форма та порядок складання індивідуальної програми медичної реабілітації військовослужбовців / А. Ю. Кіх, О. М. Волянський // Наука і практика. – 2015. – № 1/2 (5/6). – С. 49–54.

Лечебная физическая культура : справочник / под ред. Епифанова В. А. – Москва, Медицина, 1987. – 538 с.

Довгань В. И. Механотерапия / В. И. Довгань, И. Б. Темкин. – Москва, Медицина, 1981. – 126 с.

Гращенкова Т. Н. Восстановительное лечение после реконструктивных операций на тазобедренном суставе / Т. Н. Гращенкова, В. А. Филиппенко // Літопис травматології та ортопедії. – 1999. – № 1. – С. 39–41.

Корольков О. І. Реабілітація хворих з патологією колінного і кульшового суглобів з використанням пристрою для автоматичної розробки рухів / Корольков О. І., Болховітін П. В., Барков С. М. // Літопис травматології та ортопедії. – 2013. – № 1/2 (25/26). – С. 81–86.

Пристрій для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах : патент № 49351, Україна, МПК (2009) А61F 5/04, А61Н 1/02. / Корольков О. І. ; заявник і патентовласник Корольков О. І. – № u 2009 11659; заявл., 16.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.

Корольков О. І. Тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах : патент України на корисну модель № 111068(UА) А61F 5/04, А61Н 1/02 / Корольков О. І., Барков С. М., Королькова А. О., Казачкова Д. О.; заявник та патентовласник Корольков О. І. – заявл. 23.05.16; затверд. 25.10.16, u201605575, опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.

Корольков О. І. Тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах : патент України на корисну модель № 111074 (UА) А61F 5/04, А61Н 1/02 / Корольков О. І., Барков С. М., Королькова А. О., Наср Аль Калі; заявник та патентовласник Корольков О. І. – заявл. 23.05.16; затверд. 25.10.16, u201605591, опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.