ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ, СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ І КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ З УКРАЇНИ

Кшиштоф ГАНДЗІАРСЬКИЙ, Євген ПРИСТУПА, Юлія ПАВЛОВА

Анотація


Розуміння чинників, які впливають на якість життя, має вирішальне значення длярозроблення заходів поліпшення добробуту людей похилого віку та відтермінування вікових змін.

Мета роботи– оцінити вплив соціально-д емографічних чинників на якість життя літніх людей.

У дослідженні взяли участь 158 осіб, середній вік учасників – 65,6±6,4 роки. Для оцінювання якості життя використано опитувальник SF 36. Показники визначено за шкалами «Фізична активність», «Роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності», «Рівень болю», «Життєздатність», «Соціальна активність», «Роль емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності», «Загальний стан здоров’я», «Психічне здоров’я». Для обчислення двох складників (загального фізичного компонента і загального психічного компонента) застосовано показники шкал. Щоб визначити важливі соціально- демографічні чинники, що впливають на якість життя, використано регресійний аналіз. За результатами аналізу виявляли відношення шансів (OR) і довірчі інтервали (СI).

Виявлено суттєву різницю між якістю життя чоловіків і жінок за результатами аналізу загального психічного і фізичного благополуччя. Більшість показників якості життя не відрізнялися у респондентів, які належать до різних вікових груп, відмінності можна було спостерігати лише за шкалами «Фізична активність» і «Роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності». Результати аналізу встановили різницю в якості життя серед осіб із різним освітнім рівнем. Особи з вищим освітнім рівнем мали ліпші показники за всіма шкалами. Люди похилого віку, які проживають з сім’єю, також мали високі значення благополуччя. Статистично достовірні відмінності (р<0,001) спостерігали за шкалами «Соціальна активність», «Психічне здоров’я», «Вплив емоційних проблем на щоденну діяльність».

Високу якість життя літні люди пов’язують не лише з відсутністю захворювань, задоволеністю життям, а й здатністю самостійно виконувати повсякденні заняття, здійснювати вибір самостійно і не залежати від допомоги інших. Важливими детермінантами якості життя були вік, стать, умови проживання, сімейний стан і освітній рівень респондентів.


Ключові слова


якість життя, люди похилого віку, SF 36, здоров’я, соціодемографічні чинники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Павлова Ю. Оздоровчо- рекреаційні технології та якість життя людини : монографія / Ю. Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 356 c.

Health related quality of life among the elderly: a population- based study using SF-36 survey / M. G. Lima, M. B. de Azevedo Barros, C. L. Galvão César [et al.] // Cad. Saúde Pública. – 2009. – Vol. 25, N 10. – P. 2159–2167.

Heydari J. Health-r elated quality of life of elderly living in nursing home and homes in a district of Iran: implications for policy makers / J. Heydari, S. Khani, Z. Shahhosseini // Indian Journal of Science and Technology. – 2012. – Vol. 5, N 5. – P. 2782–2787.

Heyn P. The effects of exercise training on elderly persons with cognitive impairment and dementia: a metaanalysis / P. Heyn, B. C. Abreu, K. J. Ottenbacher // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. – 2004. – Vol. 85, is. 10. – P. 1694–704.

Ho K. H. What determines the life satisfaction of the elderly? Comparative study of residential care home and community in Japan. Geriatr Gerontol Int. / Ho K. H., Matsubayashi K., Wada T. [et al.] – 2003. – Vol. 3. – P. 79–85.

National Center for Disease Control and Prevention. The State of Aging and Health in America 2013 [Electronic resource] / National Center for Disease Control and Prevention. – 60 p. – Access mode: http://www.cdc.gov.

Pavlova Iu. Life quality and physical activity of Ukrainian residents / Iuliia Pavlova, Bogdan Vynogradskyi, Zbigniew Borek, Irena Borek // Journal of Physical Education and Sport – 2015. – V. 15(4), Art 124. – P. 809–814.

Pavlova Iu. Physical activity of elderly people / Iu. Pavlova, L. Vovkanych, B. Vynogradskyi // Fizjoterapia. – 2014. – T. 22, № 2. – P. 33–39.

Pavlova Y. Theoretical and Methodological Principles of Life Quality Model / Pavlova Y. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. – 2017. – Vol. 16 (4). – P. 133–141.

Quality of life, elderly and physical activity / C. Pernambuco, B. Rodrigues, J. Bezerra [et al.] // Health. – 2012. – Vol. 4. – P. 88–93.

Scharf T. Social exclusion of older people in deprived urban communities of England / T. Scharf, C. Phillipson, A. E. Smith // European Journal of Aging. – 2003. – Vol. 2, N 2. – P. 76–87.

The impact of hearing loss on quality of life in older adults / D. S. Dalton, K. J. Cruickshanks, B. E. K. Klein [et al.] // The Gerontologist. – 2003. – Vol. 43, N 5. – P. 661–668.

The WHOQOL Group. The World Health Organization Quality of Life Assessment: position paper from the World Health Organization / The WHOQOL Group // Social Science and Medicine. – 1995. – Vol. 41, N 10. – P. 1403–1409.

Ware J. E. The MOS 36-item short-form survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection / J. E. Ware, C. D. Sherbourne // Med. Care. – 1992. – Vol. 30. – P. 473–483.

World Health Organization. Active ageing: a policy framework / World Health Organization. – WHO, 2002. – 59 p.

Yearlong physical activity and health- related quality of life in older Japanese adults: the Nakanojo study / Akitomo Yasunaga, Fumiharu Togo, Eiji Watanabe [et al.] // Journal of Aging and Physical Activity. – 2006. – Vol. 14. – P. 288–301.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.