ВПЛИВ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗОРОВУ СЕНСОРНУ СИСТЕМУ СТУДЕНТІВ I–II КУРСІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мар’яна КУХАР

Анотація


Наше дослідження проведено у зв’язку з тенденцією до зростання захворюваності серед студентської молоді за останні п’ять років. Для дослідження було проведено аналіз актів медичних обстежень стану здоров’я студентів І–ІІ курсів. Мета – виявити захворювання зорової сенсорної системи у студентів закладу вищої освіти. Завдання: провести аналіз актів медичних обстежень та визначити відсоток студентів, зарахованих до офтальмологічної групи, виявити захворювання зорового аналізатора, які найчастіше трапляються у студентів І та ІІ курсів. Результати: виявлено, що за досліджуваний період на І курсі офтальмологічна група є найчисельнішою серед інших груп захворювань і становить 65,3 % студентів, а на ІІ курсі становить 48,7 %. Основними найбільш поширеними патологіями зору у студентів є міопія різного ступеня та астигматизм. Унаслідок патології очей з’являється комплекс рухових недоліків, зумовлених зниженням гостроти зору, що ускладнює орієнтування особи у просторі, затримує формування рухових навичок, призводить до зниження рухової та пізнавальної активності. Сьогодні високий рівень поширеності міопії в Україні й усьому світі набуває особливої медико-с оціальної значущості у зв’язку з тим, що виникає загроза здоров’ю та якості життя студентської молоді та осіб працездатного віку.

Ключові слова


студенти, здоров’я, зір, офтальмологічні захворювання, фізичне виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акти медичних обстежень студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за 2013–2017 рр.

Ананьєва Т. Г., Тухар В. О. Застосування фізіотерапевтичних методів у лікуванні міопії у дітей / Ананьєва Т. Г., Тухар В. О. // Фізична реабілітація та рекреаційно- оздоровчі технології. – 2016. – № 3. – C. 23–26.

Висоцький В. А. Фізична реабілітація людей з порушенням зору в умовах вищого навчального закладу / В. А. Висоцький // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2014. – № 3. – С. 92–97.

Захожа Н. Фактори патології органів зору в студентів та їх профілактика / Наталія Захожа, Ольга Касарда, Володимир Захожий, Оксана Усова, Андрій Гаврилюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць Східноєвроп. нац.ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2018. – № 2(42). – С. 102–110.

Зінченко Н. М. Динаміка захворювань студентів у вищому навчальному закладі під час навчального року / Н. М. Зінченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2017. – Вип. 143. – С. 342–345.

Оксьом П. М. Оцінка рівня фізичного здоров’я студенток 1–4 курсів вищого педагогічного навчального закладу / П. М. Оксьом, В. М. Азаренков, Л. І. Бережна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2014. – Вип. 118. – С. 212–214.

Методичні рекомендації до виконання оздоровчих вправ при порушеннях зору студентами спеціальних медичних груп. / уклад. Л. А. Петрук – Рівне : НУГВП, 2016. – 24 с.

Рубан Л. А. Методи корекції міопії фізичними вправами / Рубан Л. А. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2016. Вип. 136. – С. 193–198.

Рубан Л. А. Особенности отношения к своему здоровью студентов направления подготовки «Здоровье человека» / Л. А. Рубан // Актуальні проблеми медико-б іологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації : зб. ст. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків, 2015. – С. 130–135.

Рыков С. А. Современные пути решения проблемы слепоты и слабовидения вследствие ретинопатии недоношенных в Украине / С. А. Рыков, Ю. В. Баринов // Офтальмология. Вост. Европа. – 2012. – № 3. – С. 12–17.

Хлебникова О. В. Наследственная патология органа зрения / О. В. Хлебникова, Е. Л. Дадали. – Москва : Авторская акад., 2014. – 304 с.

Revital Vision be NeuroVision. RevitalVision Training Program [Electronic recourse]. – Access mode: http://www. neurovision.co.il/langs/russian.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.