ВИКОРИСТАННЯ ЗАНЯТЬ ЙОГОЮ У РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Вікторія ІВАНОЧКО, Ірина ГРИБОВСЬКА, Юлія МАТИЯЩУК, Ростислав ГРИБОВСЬКИЙ, Олег СЛІМАКОВСЬКИЙ

Анотація


У статті досліджено заняття йогою як один із видів рухової активності. З’ясовано, що заняття йогою позитивно впливають на роботу дихальної системи, розвивають гнучкість суглобів і почуття рівноваги при невеликій витраті фізичної енергії, стимулюють роботу внутрішніх органів і зумовлюють їх гармонійне функціонування. Систематичне виконання комплексів гімнастики сприяє не тільки поліпшенню здоров’я, а й підтримці енергетичного потенціалу організму на високому рівні.

Метою роботи було визначити ставлення осіб молодого віку до оздоровчих занять йогою. Дослідження проведено на базі студії Yoga Sadhana м. Львова, в якому взяло участь 35 відвідувачів йога-студії категорії «група для початківців». Для розв’язання завдань використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової і методичної літератури; документальний метод; соціологічні методи (опитування); методи математичної статистики. Визначено, що найбільша кількість осіб (63,0 %) дізналася про можливість займатися йогою від друзів, родичів, знайомих; 20,0 % опитаних отримали інформацію через інтернет, телебачення та соцмережі, 17,0 % клієнтів – з рекламних оголошень. Було визначено, що заняття йогою користуються популярністю в осіб різної статі. Зокрема, заняття відвідують як жінки (66 %), так і чоловіки (34 %). Виявлено, що 42 % осіб займається йогою, щоб поліпшити стан здоров’я; 25 % опитаних – для покращення фігури та постави; 19 % респондентів – щоб сприяти розвиткові фізичних якостей, 14 % осіб займаються для загартування. Під впливом оздоровчих занять йогою 49 % осіб визначили свій стан здоров’я як добрий; 34 % опитаних стверджують, що їхній стан здоров’я є відмінним; задовільним свій стан здоров’я вважає 14 % респондентів та 3 % осіб було важко відповісти.


Ключові слова


рухова активність, йога, мотивація, стан здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Айенгар Б. К. С. Йога Дипика. Прояснение йоги / Б. К. С. Айенгар. – Москва : Флинта, 2007. – 480 с.

Бірюшов В. Популярні види рекреаційно- оздоровчої рухової активності у діяльності фітнес- центрів / В. Бірюшов, В. Торська / Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоровя людини : зб. наук. пр. – Харків, 2017. – Вип. 1. – С. 224–226.

Головійчук І. Впровадження засобів йоги в навчальний процес фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / І. Головійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Серія 15. – C. 110–112.

Загальна інструкція з йоги. – Нью Делі: Міністерство Аюрведи, Йоги, Натуропатії, Юнані, Сіддха Гомеопатії (АЙЮСГ) Уряд Індії, 2016.

Левшинов А. А. Тайна управления судьбой / А. А. Левшинов. – Санкт-П етербург : ЕВРОЗНАК, 2004. – 384 с.

Маддерн Я. Йога, сжигающая жир: экспресс программа для избавления от лишнего веса / Ян Маддерн – Москва : РИПОЛ-классик, 2006. – 320 с.

Мосейчук Ю. Ю. Вплив рекреаційно-о здоровчих занять по системі хатха-йоги на показники фізичного та психоемоційного стану жінок першого періоду зрілого віку / Мосейчук Ю. Ю., Мороз О. О. // Молодий вчений. – 2017. – № 3.1 (43.1). – С. 218–221.

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/422016–19772

Сарасвати С. С. Хатха Йога Прадипика с комментариями / С. С. Сарасвати. – Москва : Саттва, 2007. – 664 с.

Теоретико- методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. / Юлія Беляк, Ірина Грибовська, Федір Музика [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с.

Толчєва Г. В. Йога як оздоровчий вид рухової активності та її вплив на організм людини / Г. В. Толчєва // Здоров’я та його сучасні детермінанти: культура здоров’я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт : зб.

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – Ч. 2. – С. 174–179.

Усатова І. А. Корекція порушень функціонального стану організму засобами йоги в спеціальних медичних групах : навч.-метод. посіб. / І. А. Усатова, А. Д. Ведмедюк. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2016. – 56 с.

Чапмен Д. Йога. Классические асаны / Д. Чапмен. – Москва : Эскимо, 2005. – 208 с.

Шивананда С. Йога и сила мысли. / С. Шивананда. – Киев : София, 2001. – 288 с.

Fitness correction of men using an "outdoor activity" / Oleksandr Apaychev, Oleksandr Zakharina, Iryna Hrybovska, Maryan Pitun, Rostislav Hrybovskyy // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 4. – P. 2382 - 2388.

Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students / Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava, Ivanochko Viktoria, Shchur Lydia // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 2. – P. 218-224.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.