ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНИЙ КОНТЕКСТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Валентина СОСІНА, Валентина ВАРТОВНИК, Наталія ПУГАЧ

Анотація


У статті розглянуто і схарактеризовано основні функції хореографічного мистецтва, завдяки яким розв’язують проблему збереження здоров’я молодого покоління. Мета дослідження полягала у визначенні основних функцій хореографічного мистецтва, необхідних для збереження здоров’я дітей і молоді. У роботі використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, індукція та дедукція, абстрагування, порівняння, класифікація та систематизація. Визначено і схарактеризовано естетичну, освітню і пізнавальну, виховну, психофізіологічну, комунікативну, релаксаційну, реабілітаційно-в ідновлювальну, розвивальну, мотиваційну та організаційну функції хореографічного мистецтва. Установлено, що здоров’язбережні функції хореографії дають змогу не тільки виховати гармонійну особистість, й розв’язати проблеми, пов’язані зі здоров’ям молодого покоління.

Ключові слова


здоров’язбережні, функції, технологія, хореографія, мистецтво, молодь.

Повний текст:

PDF

Посилання


Безродня Т. І. Здоров’язбережувальні освітні технології / Безродня Т. І., Бесараб В. І. // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.) : [в 2 т.] / ред. колегія: С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 50–53.

Формування здорового способу життя студентської молоді засобами хореографії / Н. А. Бугаєць // Педагогіка та психологія. – 2017. – Вип. 58. – С. 199–208.

Формування здоров’язберігаючих компетенцій на уроках хореографії / В. М. Кирилюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2014. – Вип. 122. – С. 109–112.

Нікітюк Н. О. Оздоровлення за допомогою мистецтва / Нікітюк Н. О. // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.) : [в 2 т.] / ред. колегія : С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – 421–423.

Теоретико-м етодичні аспекти використання хореографії як напрямку здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичної культури / А. І. Олейник // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 144. – С. 383–386.

Хореографічне мистецтво у культурно- освітньому просторі України / Л. Савчин // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2014. – Вип. 14. – С. 296–303.

Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе / Смирнов Н. К. – Москва : АРКТИ, 2005. – 320 с.

Смирнов Н. К. Здоровьезберегающие образовательный технологии в современной школе. – Москва : АНК и ПРО, 2002. – 121 с.

Характеристика травм та порушень системи опорно-р ухового апарату у спортсменок, які займаються художньою гімнастикою / І. Є. Руда, В. Ю. Сосіна // Спортивна медицина. – 2014. – № 1. – С. 129–132.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.