ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕДЖУ З УРАХУВАННЯМ КАТЕГОРІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Сергій ФЕДАК, Олег НЕБОЖУК, Олександр РОЛЮК

Анотація


Особливості сучасної бойової діяльності Збройних сил України вимагають від вій-

ськовослужбовців високого рівня фізичної підготовленості та військово- прикладних навичок, тому постає необхідність більш якісної підготовки курсантів – майбутніх командирів різної ланки до подальшої професійної діяльності. Організації освітнього процесу, з початку бойових дій у нашій державі, зазнала значних змін, адже абітурієнтами під час вступу до військового коледжу були лише юнаки з числа цивільної молоді, але на сьогоднішній момент до навчального закладу вступають також військовослужбовці служби за контрактом. Ці зміни зумовили те, що з першого дня після вступу в одній навчальній групі (підрозділі) навчаються курсанти з різним рівнем базової військової та фізичної підготовки – цивільна молодь, яка має нижчий рівень військової та фізичної підготовленості порівняно з військовослужбовцями служби за контрактом. Мета дослідження: визначити вплив програми з фізичної підготовки курсантів військових коледжів з урахуванням категорій військовослужбовців на їхній рівень загальної фізичної підготовленості. В експерименті взяли участь 158 курсантів військового коледжу, віком 17–21, зі статистично однаковими показниками фізичної підготовленості на початку дослідження, з них: контрольна група n=78 та експериментальна група n=80. Результати дослідження щодо визначення динаміки рівня загальної фізичної підготовленості курсантів Військового коледжу сержантського складу показали, що курсанти, які займались за авторською програмою з фізичної підготовки, достовірно кращі, порівняно з КГ (t=2,07–2,74; р<0,05–0,01). Крім того, визначено, що в контрольній групі протягом експерименту відсутнє достовірне поліпшення результатів із перевірених вправ (р>0,05). Результати дослідження рівня загальної фізичної підготовленості курсантів Військового коледжу сержантського складу показали, що в курсантів експериментальної групи упродовж експерименту відбулося достовірне поліпшення результатів за вправами: підтягування на перекладині (t=2,94; р<0,05), човниковий біг 4×100 м (t=2,74; р<0,05) та в бігу на 3000 м (t=2,10; р<0,05), що також свідчить про ефективність авторської програми з фізичної підготовки курсантів військового коледжу з урахуванням категорій військовослужбовців.

Ключові слова


фізична підготовка, курсант, військовослужбовець, військовий коледж.

Повний текст:

PDF

Посилання


Чух Л. Вплив екстремальних факторів службово-б ойової діяльності на психофізичний стан військовослужбовців / Л. Чух // Фізична підготовка військовослужбовців : матеріали відкритої наук.-метод, конф. – Київ, 2003. – С. 185–189.

Романчук С. В. Зміст фізичної підготовки військовослужбовців з врахуванням завдань у операціях об’єднаних сил / Романчук С. В., Добровольський В. Б., Мельник В. О. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – № 3(19). – С. 81–87.

Innovative approaches for evaluating physical fitness of servicemen in the system of professional training / Artur Oderov, Serhii Romanchuk, Serhii Fedak, Maksym Kuznetsov, Andrii Petruk, Antonina Dunets-L esko, Orest Lesko, Oleh Olkhovyi // Journal of physical education and sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 1. – P. 23–27.

Пічугін М. Ф. Фізичне виховання військовослужбовців : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, Г. П, Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – 820 с.

Романчук С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних Сил України : [монографія] / С. В. Романчук. – Львів : АСВ, 2012. – 408 с.

Ольховий О. М. Оптимізація системи фізичної підготовки курсантів / О. М. Ольховий, В. Б. Климович, С. В. Романчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 2. – С. 38–42.

Мельник В. О. Вплив навчально- бойової діяльності на рівень загальної фізичної підготовленості курсантів / Мельник В. О., Бродовський Р. В. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників на шляху євроінтеграції України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НУОУ ім. І. Черняховського, 2017. – С. 152–153.

Красота В. М. Військово-п рикладна фізична підготовка курсантів / В. М. Красота // Слобожанський науково- спортивний вісник. – 2014. – № 2(40). – С. 85–89.

Одеров О. М. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів ЗСУ / О. М. Одеров, С. С. Федак, М. В. Кузнецов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів : ЛДУФК, 2016. – Вип. 20. – Т. 1,2. – С. 274–278.

Тимчасова Настанова з фізичної підготовки в Збройних Силах України : Наказ НГШ № 35 від 11.02.2014 р. – Київ, 2014. – 158 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.