ІНТЕГРАЦІЯ ЗАСОБІВ АРТПЕДАГОГІКИ В КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНУ РОБОТУ З ДОШКІЛЬНЯТАМИ З ФФН

Віталіна ЛИТВИНЕНКО, Юрій ЛЯННОЙ

Анотація


У статті висвітлено інтеграційний підхід до корекційно-реабілітаційної роботи з дошкільня-
тами, що мають фонетико-фонематичне недорозвинення (ФФН) мовлення. Дослідження присвячено актуальній
психолого-педагогічній проблемі розвитку мовлення дошкільнят із ФФН засобами артпедагогіки. Розвиток мо-
влення дошкільнят із ФФН засобами артпедагогіки сприяє особистісному становленню, оптимізації міжособисті-
сних стосунків, відкриває можливості успішної соціальної інтеграції.
Зміст програми представлено комплексним поєднанням традиційних реабілітаційних та артпедагогічних
засобів для формування вербальних (компонентів мовленнєвої системи) та невербальних (психоемоційних і пси-
хофізичних) процесів, що впливають на мовленнєву діяльність дитини із ФФН.

Ключові слова


засоби артпедагогіки, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, дошкільнята, корекційно-реабілітаційна робота, інтегрований підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артпедагогика и арттерапия в специальном образованиии : учеб. для студ. сред. и высш. учеб. заведений / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. – М., 2001. – 248 с.

Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика навчання дітей рідної мови : підручник / Богуш А. М., Гавриш Н. В.; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с.

Ликова І. О. Програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років „Кольорові долоньки”. – Х. : Ранок, 2007. – 128 с.

Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст) : [советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии] / Е. М. Мастюкова. – М. : ВЛАДОС, 1997. – 303 с.

Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и корекционная ритмика : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, Л. Н. Комисарова, Г. Р. Шашкина, О. Л. Сергеева. – М. : Академия, 2002. – 224 с.

Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – 3-тє вид., доп. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 160 с.

Филичева Т. Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение / Филичева Т. Б., Туманова Т. В. – М., 1999. – 237 с.

Логопедія : підручник / за ред. М. К. Шеремет. – К. : Слово, 2010. – 376 с.

Шумакова Н. Ю. Артпедагогика как гуманистическая система образования учащихся в области физической культуры : дис. … док. пед. наук. – Ставрополь, 2006. – 380 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.